ÅLREITE BLOGGINNLEGG


Person's Hand Cutting Paper Word I Can't With Scissor Over Wooden Background

Sjølv trur eg å vite om meg sjølv at eg utviklar meg heile tida. Det å leve er å vere i ein konstant endringsprosess. Det er ikkje råd å ikkje endre seg.

Amazing,Moment,,monarch,Butterfly,,,Caterpillar,,Pupa,And,Emerging,With

Vi veit jo alle at alt er ein overgang. Vi er i endring heile tida, alt endrar seg. Det einaste stabile er at alt er i endring.

JOH

Helt i eget liv – om å ta medvitne val. Det er snart stortingsval. Vi skal velje våre representantar, våre nasjonale politiske leiarar.

ÅLREITE NYHETER


ÅLREITE SAMTALER

Inspirator og Gledesspreder

Kim Fairchild og Jan Otto Hovda

Resiliens

Elisabeth Wetteland og Jan Otto Hovda

Ledelse

Brede Hangeland og Elisabeth Wetteland

Kommunikasjon

Elisabeth Wetteland og Jan Otto Hovda

Selvledelse?

Stian Sivertzen og Elisabeth Wetteland

Om oss

Elisabeth Wetteland og Jan Otto Hovda

Relasjoner

Elisabeth Wetteland og Jan Otto Hovda