Jan Otto 1298x865

// Tema, inspirasjon, kurs og gratis tips til din personlige utvikling og vekst!

IDENTITETSAKADEMIET
- Klar til å investere i deg selv?

Synes du coaching og selvutvikling er spennende og interessant? Liker du å lære om tema som angår det vi vet om hjernen og om mennesker, overført til kunnskap for deg og tips og inspirasjon til din egen vekst og utvikling?

Vår visjon for Identitesakademiet er at du her etter hvert skal finne et rikt utvalg av online kurs og workshops, temakvelder, foredrag og artikler som er relevant og nyttig for deg som er opptatt av egen læring og å utvikle deg som menneske.

KLAR, TYDELIG, JEG

Gratis PDF med tips og skriveøvelser som hjelper deg å bli mer bevisst på hvem du er, hva du står for og hva som er viktig for deg. (Da blir det også lettere å sette grenser og være tydelig med deg selv og andre.)