Jan Otto 1298x865

Utvikle din selvfølelse, din motivasjon og energi til å nå målene og skape resultatene du ønsker for deg selv og for din virksomhet. Frigjør potensial!

TEAM / LEDELSE
- Finn forskjellen som utgjør forskjellen

I en tid der omstilling er et nøkkelord for mange, kreves fleksible medarbeidere med mestringstro og evne til å stå i endring over tid. Står innovasjon og utvikling på agendaen er det en nødvendig og bærekraftig investering å satse på personlig utvikling og kompetanseheving hos ledere og ansatte.

// Står du fast i en situasjon eller en utfordring ?

LEDER - OG BEDRIFTSCOACHING
- Din profesjonelle samtalepartner

NLP har fokus på prosess og resultat i stedet for årsak. 

Som profesjonell samtalepartner, støttende mentor eller utfordrende sparringspartner hjelper vi deg å takle din rolle på best mulig måte, enten du er toppleder eller på mellomledernivå.

En coach konsentrerer seg om deg og hjelper deg å integrere egne mål og verdier i samsvar med bedriftens visjon. Effekten blir en vinn-situasjon for både leder og bedrift. 

Som profesjonelle coacher stiller vi de gode spørsmålene som åpner for nye perspektiver:

• tydelig og samtidig menneskelig lederstil
• lederrolle, lederstil og personlig typepreferanse
• karriereutvikling og konfliktcoaching
• klarere og tydeligere kommunikasjon
• økt emosjonell intelligens
• økt effektivitet – klare mål – økt samarbeidsevne
• evne til å kombinere personlige mål med bedriftens mål
• avdekke ”skjulte” talenter
• større evne til omstilling og til å se nye muligheter
• større mestring, konflikthåndtering, handlekraft
• ”work- life- balance”/ stressmestring
• opplevelse av et rikere liv

// Teamcoaching bygger ned og forebygger !

TEAM OG KONFLIKTCOACHING
- Teamkompasset, for optimale grupper

Teamcoaching bygger ned og forebygger konflikter, dårlig kommunikasjon, mobbing og skaper løft, ny motivasjon, samspill og energi. 

Vi er autoriserte anvendere av  ”Teamkompasset”, som er basert på den enkeltes personlighetsprofil i JTI, og gir mulighet til å sette sammen gruppemedlemmer til spesifikke roller og arbeidsoppgaver ut fra individuelle ferdigheter, talenter, kompetanse og preferanser. 

Skap felles resultater som et team!

Målet for et team er å skape felles resultater.
Det kan være i organisasjoner, i avdelinger samt leder- og prosjektgrupper.

Teamcoaching og konfliktcoaching bygger på den grunnleggende forståelse av at hvert medlem har sine spesielle talenter og kvaliteter, ulike roller og funksjoner. De skal utfylle og støtte hverandre for å oppnå den ønskede synergieffekten.

Vi formidler positiv og ressursorientert tenking, setter lys på individuelle styrker og gir teamet erfaringen at de beste resultatene oppnås i fellesskap.

Gruppe og teammedlemmene er ofte ulike med hensyn til kompetanse, ferdigheter, personlige egenskaper, evner og erfaringer.  Her ligger ofte årsaken til misforståelse og konflikter. I tillegg kommer ofte tids- og prestasjonspress Det tapper energi, motivasjon og felles engasjement.

Gjennombrudd Coaching passer når en gruppe mennesker vil:

• møte fremtidige utfordringer i fellesskap, utvikle ideer og skape et felles begrepsapparat
• utvikle felles tenke- og handlingsmåte.
• utvikle virksomhetens verdi- og ressursorientering
• løse konflikter på en aktiv og konstruktiv måte
• utvikle sitt potensial på en helhetlig måte gjennom teamidentitetsprosessen
• skape et felles bilde av det de som lag ønsker å oppnå

// Coaching som kommunikasjonsform

NLP
- nevrolingvistisk programmering

NLP - nevrolingvistisk programmering - fremstår i dag som den internasjonalt mest anerkjente metoden på markedet for å utvikle ledelse, kommunikasjon, endring og resultatorienterte handlingsstrategier. 

• NLP er et kraftfullt verktøy for å skape selvstendige, sterke og motiverte ledere og er en moderne, svært effektiv psykologi basert på modellering av ”excellence”. 

• NLP er løsnings- og ressursfokusert og gjør fremragende mennesker til det de er: suksessrike.

• NLP bygger på de strategiene som utgjør forskjellen, på det som virker og gir best resultater.

vlnsBgX9T2muHMIoMGJg_file

// En unik leder- og coachutdanning

NLP Leadership Practitioner
- Stavanger

Vår utdanning i coachende lederskap har stor nytteverdi og gir ny innsikt og kraftfulle coachingverktøy for utvikling, vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap.

// Hvordan kan vi hjelpe deg eller din bedrift ?

Spør oss gjerne!
- ta kontakt

Ålreit Coaching og Kompetansesenter  er blant Norges mest erfarne innenfor NLP- og coachingfaget og har solid kompetanse og internasjonale sertifiseringer. Vi har bred erfaring innen ledelse og coaching og har drevet med utdanning, leder- og bedriftsutvikling i mer enn 20 år i Tyskland og Norge