Jan Otto 1298x865

// Personlig utvikling og faglig kompetanse, forandring og vekst
– med deg og dine mål som utgangspunkt

SE VÅRE UTDANNINGER
– utdanning i NLP og coaching

Vår tretrinns coachutdanning består av tre enkeltstående kurs som hver for seg og kombinert gir flere muligheter. Alle tre trinnene gir en egen sertifisering. De tre trinnene kan også tas som en NLP Business & Leadership Coach utdanning.

Ta en NLP-utdanning bestående av trinn en, eller bygg på med trinn to og bli en NLP Master Practitioner. Trinn tre er vår egen helt unike utdanning, som leder til en sertifisering i Integrativ Coaching, DNCF Sertifisert Coach.

Practitioner

Selvutvikling på høyt nivå. Både personlig og profesjonell vekst, med fokus på kommunikasjon, relasjoner, motivasjon og til syvende og sist: økt livskvalitet.

Master Prac

Bli en mesterlig utøver av NLP, og oppdag en ny horisont for personlig vekst og samspill med andre! NLP Master Practitioner bygger videre på læring fra NLP Practitioner.

Integrativ

Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et system. Dette er viktig både for helhetlig livscoaching og for å forstå kompleksitet og dynamikk.

LEadership

NLP Leadership Practitioner er en enkeltstående utdanning med stor profesjonell og personlig nytteverdi.

For mange er dette viktig – det er viktig å leve i eit samfunn med frie val, og det er viktig at eg har rett til å gi mi stemme.