STANDARD SALGSVILKÅR FOR TJENESTER KJØPT HOS ÅLREIT AS

 

AVTALE

Ved bestilling og kjøp av våre produkter og tjenester på nett oppstår en bindende avtale ved innsending av bestillingen.
Unntak fra dette er våre utdanninger. Her oppstår en bindende avtale først når separat utdanningskontrakt er signert av Ålreit AS og deltaker på utdanningen.
Personer over 18 år kan kjøpe våre produkter og tjenester på nett. Er du under 18 år, krever det skriftlig samtykke fra foreldre/foresatt.

ANGRERETT

Utdanninger, kurs og coaching er tjenester som ikke kan returneres.
Ved bestilling og kjøp på nett av våre utdanninger eller kurs gjelder en angrerett på 14 dager fra kjøpsdato.
Unntak fra dette er hvis bestillingen skjer kort tid før oppstart (innen 14 dager) eller etter at utdanningen/kurset har startet.
Avbestilling etter utløpt angrefrist krever legeattest.

Coachingtimer betales rett etter gitt time og faller dermed ikke inn under angreretten.
Bestilte coachingtimer kan avbestilles uten angivelse av årsak inntil 24 timer før avtalt time.
Ved senere avbestilling eller manglende oppmøte til timen, er kunden pliktig å betale for timen.

MANGLENDE LEVERING/OPPFYLLELSE

Ålreit AS forbeholder seg retten til å forskyve avtalte tidspunkt for oppfyllelse av tjenester dersom vektige grunner foreligger.
Forskyvningen skal ligge innenfor et rimelig tidsrom, maksimalt 3 måneder. Forskyvning innebærer ikke erstatningsansvar for Ålreit AS.

Dersom Ålreit AS ikke er i stand til å levere den bestilte tjenesten, har kjøper rett på å få tilbakebetalt kjøpesummen, inkludert eventuelt depositum.

KLAGER PÅ UTFØRTE TJENESTER

Klager rettes til Ålreit AS innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling (gjelder for privatpersoner).

Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.