Jan Otto 1298x865

// Læring av verdi - nyttig, gøy og utfordrende!
For personlig og profesjonell utvikling.

KURS OG WORKSHOPS
- Åpne og bedriftsinterne kurs

Ålreit Coaching og kompetansesenter tilbyr unike temakvelder og workshops til virksomheter som tar sine ledere og ansattes  trivsel og læring på alvor. 

Vi tilpasser oss din bedrifts ønsker og behov, og tilbyr flere ulike løsninger

Programmet spenner fra kurs med workshopkarakter som varer fra to timer til en halv dag, til modulbaserte kurs med inntil fem moduler. 

Vi legger vekt på nytteverdi. Kursets innhold skal kunne overføres til den daglige virksomheten i bedriften og skal vises igjen i arbeidsmiljø, tilfredshet, måloppnåelse og resultat.  

AKTUELLE KURS OG WORKSHOPS

Forslag til aktuelle tema: 

• Teamutvikling. Verdien av ulikhet. Synergi.

• Teamcoaching som støtte og pådriver i aktuelle prosjekter.

• Kommunikasjon og tilbakemeldinger. Hvordan gir jeg ros og ris? Hvordan mottar og takler jeg kritikk?
• Påfyll og inspirasjon som belønning til medarbeiderne