NLP LEADERSHIP PRACTITIONER (02.09.2022)

kr 38500

(Business & Leadership Coach trinn 1)

NLP Leadership Practitioner er en enkeltstående utdanning med stor profesjonell og personlig nytteverdi. Utdanningen inngår samtidig som første del av vår tretrinns coachutdanning Integrativ Coach eller den mer spissede NLP Business & Leadership Coach.

Personlig vekst, utvikling og tydeligere lederskap – for deg selv, ditt team/dine medarbeidere

NLP Leadership Practitioner er en enkeltstående utdanning med stor  profesjonell og personlig nytteverdi. Utdanningen inngår samtidig som første del av vår tretrinns coachutdanning, Integrativ Coach eller den mer spissede NLP Business & Leadership Coach.

Share

  Kartlegg og benytt deg av andre sitt tenke- og handlemønster!

  Hvordan kan vi best utvikle bedriftens menneskelige ressurser til et konkurransefortrinn?.

  Å kunne kartlegge og benytte seg av andres tenke- og handlemønster er en avgjørende ferdighet for alle med personalansvar, og denne ferdigheten brukes med stor effekt bl.a. ved ansettelse/intervju, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, teamutvikling og samarbeid.

   

  Utdanningen passer for:
  Ledere, mellomledere, HR-medarbeidere, HMS-rådgivere og nøkkelpersonell, helsepersonell personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere, selgere, selvstendig næringsdrivende og andre som vil utvikle sine tre nøkkelkvaliteter personlighet, kommunikasjon og metodisk kompetanse.

   

  Økt selvtillit, motivasjon, energi og effektive teknikker for å nå de målene du virkelig ønsker!

  Du tilegner deg: 

  • Du får høy personlig kompetanse og verdifulle verktøy for ditt arbeid med mennesker.
  • Du utvikler målrettet dine evner og ferdigheter til å lede deg selv og andre.
  • Du får effektive verktøy til profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og nye forandringsstrategier.
  • Du fremmer effektivt og målorientert de beste potensialer, ressurser og talenter som ligger i andre.
  • Du gjennomfører profesjonelle medarbeidersamtaler, motiverer andre til å lykkes og oppnå ønskede resultater.
  • Du bidrar til å identifisere forbedrings-potensial, sette mål, utvikle kreative omsetningsstrategier og utføre positive endringer for enkeltpersoner eller for virksomheten.

   

  Lær coachende lederskap og bli en NLP Leadership Practitioner!

  Du får:

  • et faglig og personlig løft, ny inspirasjon og motivasjon
  • en arena for utviklingsprosesser, både for deg personlig og for bedriften
  • praktiske og effektfulle verktøy og metoder for selvledelse og grunnleggende medarbeider-, team- og ledercoaching
  • effektive spørreteknikker og språkmønstre for hvordan du kan kommunisere bedre med deg selv og andre
  • verktøy for å bygge en solid prestasjonskultur i team og organisasjon

  Verktøy i tillegg til NLP-metodikk:

  JTI-personlighetstest/MBTI typeindikator, Ledertype, Teamkompass, Teamroller.

   

  Hvorfor NLP?

  Nevro Lingvistisk Programmering

  • Et løsningsorientert verdisystem med fokus på prosess og resultat i stedet for årsak.
  • Et kraftfullt verktøy for å frigjøre ressurser, skape fleksibilitet, åpne opp for perspektiver og kreative individuelle løsninger og mestringstro
  • En katalysator for et positivt klima, for effektiv kommunikasjon og målrettet atferdsendring.
  • En metodikk og kommunikasjons-psykologi som gjør læring lettere, mer helhetlig og effektiv.

  Sted

  Sted: Bergen, Sted: Onlinekurs, Sted: Stavanger

  publisher:

  pearson,education(mar.1st,2012)

  language:

  english

  dimensions:

  8.40*10.70*0.90 inches

  isbn-13:

  9780321793911

  categories:

  elementory , education