NLP MASTER PRACTITIONER

kr 38500

– Our life is the creation of our mind!

NLP Master Practitioner bygger videre på innsikt og læring fra NLP Practitioner.
Trinn 2 av vår tretrinns coachutdanning gjør deg til en “mesterlig utøver av NLP”, og du oppdager en ny horisont for personlig vekst og samspill med andre.

NLP Master Practitioner bygger videre på innsikt og læring fra NLP Practitioner. Trinn 2 av vårtretrinns coachutdanning gjør deg til en “mesterlig utøver av NLP”, og du oppdager en ny horisont for personlig vekst og samspill med andre.

Share

  På NLP Master Practitioner lærer du om hva som gjør vellykkede mennesker og suksessfulle ledere til nettopp det. Det vil si hvordan de tenker og handler når de skaper visjoner, mobiliserer forpliktelse, og hvordan de forstår og handler for å oppnå fremragende resultater.

  VERDIFULLE VERKTØY:

  • for ditt arbeid som coach enten internt i bedrifter eller i selvstendig virksomhet
  • for ditt fremtidige arbeid med mennesker i mange ulike situasjoner –som leder i næringslivet, som pedagog, innen politikk, markedsføring , som veileder for enkeltpersoner eller i arbeid med team

   

  DU LÆRER:

  Å omsette og bruke NLP-teori og -metode “mesterlig” på deg selv og andre:

  • gjennom profesjonelle kommunikasjons- og forandringsteknikker
  • på områdene trossystemer, identitet, verdier, visjoner og modellering (“the Study of excellence”)
  • gjennom videregående arbeid med strategier
  • gjennom hypnoterapeutiske språkmønstre (Milton model)
  • gjennom systemtenking og praktiske systemiske teknikker

   

  DU UTVIKLER: 

  • en dypere forståelse for mellommenneskelige relasjoner
  • styrke og trygghet i din leder- og coachrolle
  • større fleksibilitet i forhold til hva som skjer, og i forhold til andre
  • din individuelle NLP-stil og dine evner til selvrefleksjon

   

  DU FÅR:

  • et internasjonalt godkjent sertifikat som gir deg tilgang til det internasjonale NLP-miljøet. Med vår sertifisering kan du bli medlem i American Board of Neuro Linguistic Programming, en av verdens største og viktigste coachforeninger.

   

  Vi støtter deg gjennom vår coachende og engasjerte holdning og væremåte. Våre kursledere og personlige coachingsamtaler hjelper deg til å bruke og integrere de nye kunnskapene omgående, både privat og i yrkeslivet, med best mulig resultat og målbar effekt allerede fra første samling.

  Sted

  Sted: Bergen, Sted: Onlinekurs, Sted: Stavanger

  publisher:

  pearson,education(mar.1st,2012)

  language:

  english

  dimensions:

  8.40*10.70*0.90 inches

  isbn-13:

  9780321793911

  categories:

  elementory , education