Kommunikasjon og ledelse. En unik leder- og coachutdanning som utvikler dine ansatte og ledere slik at de evner å hente frem det beste i seg selv og andre.

NLP Leadership Practitioner
(Business & Leadership Coach trinn 1)

IMG_8716-scaled

KONTAKT - PÅMELDING

Påmelding og kontakt2

STED: STAVANGER

Oppstart: 2. september 2022

PRIS:

Kurset koster 38 500,- kr.
NLP Leadership Practitioner

UNDERVISNING

5 x 3 dagers moduler.
Fre-Søn kl 09.00 - 17.00

Kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse,
prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap.

OM KURSET
NLP Leadership Practitioner

Personlig vekst, utvikling og tydeligere lederskap - for deg selv, ditt team/dine medarbeidere

NLP Leadership Practitioner er en enkeltstående utdanning med stor  profesjonell og personlig nytteverdi. Utdanningen inngår samtidig som første del av vår tretrinns coachutdanning, Integrativ Coach eller den mer spissede NLP Business & Leadership Coach.

En utdanning i NLP passer for deg som vil ha løsningsorienterte verktøy for profesjonell vekst, personlig vekst  og for utvikling av gode relasjoner. Enten du ønsker det for din egen del, for å bli en coachende leder, eller til bruk i kontakt med andre mennesker i profesjonelle sammenhenger; NLP Leadership Practitioner hjelper deg å frigjøre ditt potensial og få fram de beste ressursene i deg selv og i andre!

Menneskelige ressurser som et konkurransefortrinn?

Kartlegg og benytt deg av
andre sitt tenke- og handlemønster!

Hvordan kan vi best utvikle bedriftens menneskelige ressurser til et konkurransefortrinn?

Å kunne kartlegge og benytte seg av andres tenke- og handlemønster er en avgjørende ferdighet for alle med personalansvar, og denne ferdigheten brukes med stor effekt bl.a. ved ansettelse/intervju, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, teamutvikling og samarbeid.

Utdanningen passer for: 
Ledere, mellomledere, HR-medarbeidere, HMS-rådgivere og nøkkelpersonell, helsepersonell personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere, selgere, selvstendig næringsdrivende og andre som vil utvikle sine tre nøkkelkvaliteter personlighet, kommunikasjon og metodisk kompetanse

Økt selvtillit, motivasjon, energi og effektive teknikker for å nå de målene du virkelig ønsker!

Du tilegner deg: 

• Du får høy personlig kompetanse og verdifulle verktøy for ditt arbeid med mennesker.
• Du utvikler målrettet dine evner og ferdigheter til å lede deg selv og andre.
• Du får effektive verktøy til profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og nye forandringsstrategier.
• Du fremmer effektivt og målorientert de beste potensialer, ressurser og talenter som ligger i andre.
• Du gjennomfører profesjonelle medarbeidersamtaler, motiverer andre til å lykkes og oppnå ønskede resultater.
• Du bidrar til å identifisere forbedrings-potensial, sette mål, utvikle kreative omsetningsstrategier og utføre positive endringer for enkeltpersoner eller for virksomheten 

Lær coachende lederskap og bli en NLP Leadership Practitioner!

Du får:

• et faglig og personlig løft, ny inspirasjon og motivasjon
• en arena for utviklingsprosesser, både for deg personlig og for bedriften
• praktiske og effektfulle verktøy og metoder for selvledelse og grunnleggende medarbeider-, team- og ledercoaching
• effektive spørreteknikker og språkmønstre for hvordan du kan kommunisere bedre med deg selv og andre
• verktøy for å bygge en solid prestasjonskultur i team og organisasjon

Verktøy i tillegg til NLP-metodikk: 

JTI-personlighetstest/MBTI typeindikator, Ledertype, Teamkompass, Teamroller

Hvorfor NLP?

Nevro Lingvistisk Programmering

• Et løsningsorientert verdisystem med fokus på prosess og resultat i stedet for årsak.
• Et kraftfullt verktøy for å frigjøre ressurser, skape fleksibilitet, åpne opp for perspektiver og kreative individuelle løsninger og mestringstro
• En katalysator for et positivt klima, for effektiv kommunikasjon og målrettet atferdsendring.
• En metodikk og kommunikasjons-psykologi som gjør læring lettere, mer helhetlig og effektiv. 

Ønsker du mer informasjon?

FÅ MER INFORMASJON
OG DETALJER OM UTDANNINGEN HER:

NLP Leadership Practitioner/ trinn 1 Coaching

NLP Leadership Practitioner er en avsluttende utdanning som leder til et sertifikat NLP Leadership Practitioner, ABNLP.
Deltakerne vil i tillegg få diplom for fullført utdanning i coachende lederskap.

NLP Leadership Practitioner, trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med DNCFs Bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP.

Sted: Stavanger

Pris: 38.500 kr (inkluderer studiemateriell, sertifisering )

Datoer:

2.-4.9.2022
30.9.-2.10.2022
4.-6.11.2022
9.-12.12.2022
13.-15.1.2023

Undervisningsopplegg:

Studieforløpet omfatter 120 timer fordelt på fem moduler á tre dager. I tillegg kommer en separat dag til sertifisering, refleksjon og debriefing.

Teori (30 %) og praksis (70 %) vil gå hånd i hånd og sikre en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. Opplæringsmetodikken involverer en aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utforske idéer på en strukturert måte i interaksjon med andre og anvende dem på egne temaer/praksisfelt.

Godkjenning og sertifisering:

Ålreit Institutt er ”Certified as an American Board of NLP approved Institute of NLP” og ”Certified as an American Board of Hypnosis approved school.”

Våre hovedtrenere har egen sertifisering og er autorisert til å sertifisere i henhold til kravene fra A.B.N.L.P. og D.V.N.L.P

Oversikt over hele 3-trinns utdanningen:

(som retter seg etter kravene i gjeldende bransjestandard for coaching (DNCF))

1. sertifisert NLP Leadership Practitoner (5×3 dager) ABNLP*

2. sertifisert NLP Leadership Master Practitioner (5×3 dager) ABNLP*

3. Business Coaching (4×3 dager)*

Deltakerne vil få diplom for fullført utdanning i Coachende Lederskap og Business Coaching. *

Diplomet åpner opp for lisens og medlemskap i European Coaching Association (ECA) og sertifisering som DNCF-sertifisert coach.

HØST 2022

Stavanger 
2.9.. – 4.9
.2022

———————

Innføring i:

• NLP Leadership.
• Coachende lederskap/coachende lederstil.
• Kommunikasjonsmodell.
• Verdier – som rettesnorer, som kilde til motivasjon, som grunnlag for identitet.

HØST 22

30.9.-2.10.22

NLP Leadership Practitioner Stavanger, modul 2:

Status/refleksjon.

Verdicoaching og implementering i målrettet coachende medarbeider- og teamutviklingsprosesser.

Lederrolle, ressursankring og tilstandsstyring.

HØST 2022

Stavanger
4.11. – 6.11.2022

———————

• Status/refleksjon.
• Coachingprosesser for å utvikle et team
• Nøkkelkvaliteter
• Tilbakemeldingskultur.

HØST 2022

Stavanger
9.12. – 12.12.2022

———————

• Status/refleksjon.
• Reframing, mestre konflikter, håndtering av kritikk. 
• Coachingstrukturer og metodisk verktøy.

HØST 2022

Stavanger
13.1. – 15.1. 2023

———————

• Status/refleksjon.
• Gruppedynamikk, systemforståelse og systemisk coaching.
• Meta-coaching, mentoring, gjøre hverandre best.