aalreit_031 (1)

Bli en mesterlig utøver av NLP, og oppdag en ny horisont
for personlig vekst og samspill med andre!

NLP MASTER PRACTITIONER
- Our life is the creation of our mind!

NLP Master Practitioner bygger videre på innsikt og læring fra NLP Practitioner.

Trinn 2 av vår tretrinns coachutdanning gjør deg til en "mesterlig utøver av NLP", og du oppdager en ny horisont for personlig vekst og samspill med andre.

Vi ønsker å informere alle våre studenter og kursdeltakere at vi tar utbredelsen av Covid 19 svært alvorlig og har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre smittespredning. Samtidig opprettholder vi gjennomføring av utdanning og kurs mest mulig som normalt:

Her er tiltakene vi har iverksatt:

• Alle våre kurs gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende anbefalinger for antall og avstand.

• Vi har tilgjengelig større kurslokaler for å opprettholde krav til avstand.

• Kursdeltakere spiser på sin plass i kurslokalet, eller blir oppdelt i
grupper tilsvarende tilgjengelige lunsjrom/ pauselokaler. Lunsj er innpakket.

• Kursdeltakere/ studenter har tilgang på egne toalett tilknyttet kurslokalet, egen kaffemaskin og eget pauseområde.

• Vi har innført strenge hygiene- og desinfeksjonstiltak som håndvask, fysisk avstand mellom mennesker og desinfeksjon av alle berøringsflater. Munnbind er tilgjengelig. Desinfeksjonsflasker er distribuert i lokalet.

• Alle kursdeltakere/ studenter må teste seg dagen for oppmøte.

• Alle kursdeltakere/ studenter skal ha lavterskel for å holde seg
hjemme ved symptomer.

• Vi tilbyr kursdeltakere og studenter å følge kurs/ undervisning dersom
de ikke kan møte opp fysisk.

• Blir det ikke gjennomførbart fysisk, tilrettelegger vi slik at all
undervisning foregår interaktivt, med profesjonell og tett oppfølging
individuelt fra oss.

Vårt samfunnsansvar:
Ålreit Institutt er bevisst sitt samfunnsansvar i koronasitasjonen som
leverandør av utdanning og kurs. Vi overholder også helsemyndighetenes
til enhver tid gjeldende tiltak for å hindre smittespredning. 

Kontaktperson:
For ytterligere spørsmål og informasjon om smitteverntiltak,
ta kontakt med Jan Otto Hovda: joh@alreit.no mobil: 909 20 527 eller
Elisabeth T. Wetteland: etw@vivon.no mobil: 41 1 11 017

STED: BERGEN

Oppstart: 18.02.2022

PRIS:

Kurset koster 32 500,- kr.
Sertifisering: NLP Master Practitioner

UNDERVISNING

5 x 3 dagers helgemoduler.
Fre-Lør-Søn, kl 09.00 - 17.00

Forståelse og ledelse.

OM KURSET
NLP Master Practitioner (Coach trinn 2)

NLP Master Practitioner bygger videre på innsikt og læring fra NLP Practitioner. Trinn 2 av vårtretrinns coachutdanning gjør deg til en "mesterlig utøver av NLP", og du oppdager en ny horisont for personlig vekst og samspill med andre.

På NLP Master Practitioner lærer du om hva som gjør vellykkede mennesker og suksessfulle ledere til nettopp det. Det vil si hvordan de tenker og handler når de skaper visjoner, mobiliserer forpliktelse, og hvordan de forstår og handler for å oppnå fremragende resultater.

Neste nivå av personlig kompetanse og

VERDIFULLE VERKTØY:

• for ditt arbeid som coach enten internt i bedrifter eller i selvstendig virksomhet
• for ditt fremtidige arbeid med mennesker i mange ulike situasjoner –som leder i næringslivet, som pedagog, innen politikk, markedsføring , som veileder for enkeltpersoner eller i arbeid med team

BLI EN NLP MASTER PRACTITIONER

DU LÆRER:

Å omsette og bruke NLP-teori og -metode "mesterlig" på deg selv og andre:

• gjennom profesjonelle kommunikasjons- og forandringsteknikker
• på områdene trossystemer, identitet, verdier, visjoner og modellering ("the Study of excellence")
• gjennom videregående arbeid med strategier
• gjennom hypnoterapeutiske språkmønstre (Milton model)
• gjennom systemtenking og praktiske systemiske teknikker


DU UTVIKLER: 

• en dypere forståelse for mellommenneskelige relasjoner
• styrke og trygghet i din leder- og coachrolle
• større fleksibilitet i forhold til hva som skjer, og i forhold til andre
• din individuelle NLP-stil og dine evner til selvrefleksjon


DU FÅR:

• et internasjonalt godkjent sertifikat som gir deg tilgang til det internasjonale NLP-miljøet. Med vår sertifisering kan du bli medlem i American Board of Neuro Linguistic Programming, en av verdens største og viktigste coachforeninger.

Vi støtter deg gjennom vår coachende og engasjerte holdning og væremåte. Våre kursledere og personlige coachingsamtaler hjelper deg til å bruke og integrere de nye kunnskapene omgående, både privat og i yrkeslivet, med best mulig resultat og målbar effekt allerede fra første samling.

Ønsker du mer informasjon?

FÅ MER INFORMASJON
OG DETALJER OM UTDANNINGEN HER:

NLP Master Practitioner/ trinn 2 Coaching

NLP Master Practitioner,  utdanning i NLP og coaching, «Forståelse og ledelse», trinn 2 av coachingutdanning i samsvar med DNCFs Bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP.

Godkjenning og sertifisering:
Ålreit Institutt er ”Certified as an American Board of NLP approved Institute of NLP” og ”Certified as an American Board of Hypnosis approved school.” Alle kursholdere har egen sertifisering og er selv autorisert til å sertifisere i henhold til kravene fra A.B.N.L.P. og D.V.N.L.P

Krav til sertifisering:
Gjennomført studium, prosjektarbeid og evaluering leder til tittelen ”NLP- MasterPractitioner”, DVNLP, ABNLP. 

Undervisningsopplegg:
Teori (30 %) og praksis (70 %) vil gå hånd i hånd og sikre en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. Opplæringsmetodikken involverer aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utdype sin NLP- forståelse, sine ferdigheter i forandringsarbeid og sin evne til å lære nye teknikker og modeller.

I tillegg til felles trening i kollokviegrupper dokumenterer Master Practitioner sin kompetanse med  en fordypningsoppgave (ca 5 timer) pluss en modellerings- eller prosjektoppgave (ca 30 timer).

Sted:
Bergen
(med forbehold om antall påmeldte)

BERGEN

27.08 – 29.08.2021

——————————

Livs- og verdicoaching:

– Innsikt i egne verdier og kriterier og betydning av dem for motivasjon, påvirkningskraft og fremgang
– Metaprogrammer og innsikt i ulikheten mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en berikende måte bl.a. i parforhold eller teamutvikling; fordypningsoppgave
– Fordypning i NLP, avansert språkbruk og avanserte teknikker som systemisk SCORE 

BERGEN

24.09 – 26.09.2021

——————————

Strategier og modellering av «excellence»:

– utvide forståelsen for struktur foran innhold
– lære og anvende modeller for å utvikle en meningsfull visjon, smarte mål og hensiktsmessige strategier for evaluering, justering og måloppnåelse
– innsikt i modellering og anvendelse ved egen prosjektutvikling og presentasjon

BERGEN

22.10 -24.10.2021

—————————— 

Systemisk coaching:

– Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
– innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
– systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

BERGEN

19.11- 21.11.2021

——————————

Gjennombrudd Coaching med NLP
– Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
– Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
– Gjennombrudd- og PAW-modellen

BERGEN

19.11- 21.11.2021

——————————

Gjennombrudd Coaching med NLP:

– Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
– Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
– Gjennombrudd- og PAW-modellen

BERGEN

14.01.- 16.01.2022

——————————

Innhøsting på Master-nivå:

– praktisk eksamen
– integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
– presentasjon og evaluering av modelleringsoppgaven, sertifisering