Bli en mesterlig utøver av NLP, og oppdag en ny horisont
for personlig vekst og samspill med andre!

NLP MASTER PRACTITIONER
- Our life is the creation of our mind!

aalreit_031 (1)

KONTAKT - PÅMELDING

Påmelding og kontakt2

STED: BERGEN

16.-18. februar 2024

PRIS:

Kurset koster 38 500,- kr.
Sertifisering: NLP Master Practitioner

UNDERVISNING

5 x 3 dagers helgemoduler.
Fre-Lør-Søn, kl 09.00 - 17.00

Forståelse og ledelse.

OM KURSET
NLP Master Practitioner (Coach trinn 2)

NLP Master Practitioner bygger videre på innsikt og læring fra NLP Practitioner. Trinn 2 av vårtretrinns coachutdanning gjør deg til en "mesterlig utøver av NLP", og du oppdager en ny horisont for personlig vekst og samspill med andre.

På NLP Master Practitioner lærer du om hva som gjør vellykkede mennesker og suksessfulle ledere til nettopp det. Det vil si hvordan de tenker og handler når de skaper visjoner, mobiliserer forpliktelse, og hvordan de forstår og handler for å oppnå fremragende resultater.

Neste nivå av personlig kompetanse og

VERDIFULLE VERKTØY:

• for ditt arbeid som coach enten internt i bedrifter eller i selvstendig virksomhet
• for ditt fremtidige arbeid med mennesker i mange ulike situasjoner –som leder i næringslivet, som pedagog, innen politikk, markedsføring , som veileder for enkeltpersoner eller i arbeid med team

BLI EN NLP MASTER PRACTITIONER

DU LÆRER:

Å omsette og bruke NLP-teori og -metode "mesterlig" på deg selv og andre:

• gjennom profesjonelle kommunikasjons- og forandringsteknikker
• på områdene trossystemer, identitet, verdier, visjoner og modellering ("the Study of excellence")
• gjennom videregående arbeid med strategier
• gjennom hypnoterapeutiske språkmønstre (Milton model)
• gjennom systemtenking og praktiske systemiske teknikker


DU UTVIKLER: 

• en dypere forståelse for mellommenneskelige relasjoner
• styrke og trygghet i din leder- og coachrolle
• større fleksibilitet i forhold til hva som skjer, og i forhold til andre
• din individuelle NLP-stil og dine evner til selvrefleksjon


DU FÅR:

• et internasjonalt godkjent sertifikat som gir deg tilgang til det internasjonale NLP-miljøet. Med vår sertifisering kan du bli medlem i American Board of Neuro Linguistic Programming, en av verdens største og viktigste coachforeninger.

Vi støtter deg gjennom vår coachende og engasjerte holdning og væremåte. Våre kursledere og personlige coachingsamtaler hjelper deg til å bruke og integrere de nye kunnskapene omgående, både privat og i yrkeslivet, med best mulig resultat og målbar effekt allerede fra første samling.

Ønsker du mer informasjon?

FÅ MER INFORMASJON
OG DETALJER OM UTDANNINGEN HER:

NLP Master Practitioner/ trinn 2 Coaching

NLP Master Practitioner,  utdanning i NLP og coaching, “Forståelse og ledelse”, trinn 2 av coachingutdanning i samsvar med DNCFs Bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP.

Godkjenning og sertifisering:
Ålreit Institutt er ”Certified as an American Board of NLP approved Institute of NLP” og ”Certified as an American Board of Hypnosis approved school.” Alle kursholdere har egen sertifisering og er selv autorisert til å sertifisere i henhold til kravene fra A.B.N.L.P. og D.V.N.L.P

Krav til sertifisering:
Gjennomført studium, prosjektarbeid og evaluering leder til tittelen ”NLP- MasterPractitioner”, DVNLP, ABNLP. 

Undervisningsopplegg:
Teori (30 %) og praksis (70 %) vil gå hånd i hånd og sikre en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. Opplæringsmetodikken involverer aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utdype sin NLP- forståelse, sine ferdigheter i forandringsarbeid og sin evne til å lære nye teknikker og modeller.

I tillegg til felles trening i kollokviegrupper dokumenterer Master Practitioner sin kompetanse med  en fordypningsoppgave (ca 5 timer) pluss en modellerings- eller prosjektoppgave (ca 30 timer).

Sted:
Bergen
(med forbehold om antall påmeldte)

BERGEN

16 – 18.02.2024

——————————

Livs- og verdicoaching:

– Innsikt i egne verdier og kriterier og betydning av dem for motivasjon, påvirkningskraft og fremgang
– Metaprogrammer og innsikt i ulikheten mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en berikende måte bl.a. i parforhold eller teamutvikling; fordypningsoppgave
– Fordypning i NLP, avansert språkbruk og avanserte teknikker som systemisk SCORE 

BERGEN

15. – 17.03.2024

——————————

Strategier og modellering av «excellence»:

– utvide forståelsen for struktur foran innhold
– lære og anvende modeller for å utvikle en meningsfull visjon, smarte mål og hensiktsmessige strategier for evaluering, justering og måloppnåelse
– innsikt i modellering og anvendelse ved egen prosjektutvikling og presentasjon

BERGEN

05. -07.04. 2024

—————————— 

Systemisk coaching:

– Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
– innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
– systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

BERGEN

27.- 29.10.2023

——————————

Gjennombrudd Coaching med NLP
– Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
– Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
– Gjennombrudd- og PAW-modellen

BERGEN

03.- 05.05.2024

——————————

Gjennombrudd Coaching med NLP:

– Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
– Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
– Gjennombrudd- og PAW-modellen

BERGEN

07.- 09.06.2024

——————————

Innhøsting på Master-nivå:

– praktisk eksamen
– integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
– presentasjon og evaluering av modelleringsoppgaven, sertifisering