Systemisk coaching og coachingstrukturer i profesjonell kontekst.

INTEGRATIV COACHING
- Sertifisert Coach DNCF

NLP Practitioner

KONTAKT - PÅMELDING

Påmelding og kontakt2

STED: BERGEN

Oppstart: 6. september 24

PRIS:

Kurset koster 38 500,- kr.
+ mentorpakke 13.000,- kr

• Integrativ Coach
• Sertifisert Coach DNCF

UNDERVISNING

5 x 3 dagers helgemoduler.
Fre-Lør-Søn, kl 09.00 - 17.00

Integrativ Coaching / Lederutvikling og coachende lederstil

OM KURSET
Sertifisert Coach DNCF (Coach trinn 3)

”Integrativ Coaching” er trinn 3 i Ålreit Institutts coachingutdanning.

NLP-utdanningen på trinn 1 og 2 gir mulighet til personlig utvikling og formidling av kunnskaper og verktøy innen kommunikasjon og ledelse. Du tilegner deg ferdigheter for å gjennomføre forandringsprosesser innen livscoaching.

På trinn 3 er fokus på coachingstrukturer i profesjonell kontekst. Vi støtter deg i å utvikle din profesjonelle coachrolle. Innhold og hovedvekt ligger her på fagfeltet leder-, team- og konfliktcoaching for næringslivet.

Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et system

Integrativ Coaching
- En unik coachutdanning

Vårt unike utdanningsprogram ”Integrativ Coaching” er utviklet av oss og basert på NLP som metodikk for kommunikasjon og adferdsendring  – ved hjelp av språk, strategier, verdier og mål. I tillegg underviser vi andre viktige og effektive coachingteknikker og framgangsmåter;

Vi tar bl.a. opp kraftfulle spørreteknikker, relevant stoff fra skjæringspunktet mellom coaching og psykologi og læring i organisasjoner. Samtidig formidler og fremmer vi en systemisk tenke- og handlemåte.

Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et system. Dette er viktig både for helhetlig livscoaching og for å forstå kompleksitet og dynamikk i organisasjoner/businesscoaching i en verden i rask forandring.

Ønsker du mer informasjon?

FÅ MER INFORMASJON
OG DETALJER OM UTDANNINGEN HER:

BERGEN
6.9 – 8.9.24

Personlig kompetanse og profesjonalitet i coaching.

Innspill fra positiv psykologi.

Litteratur:“Coaching: hva-hvorfor-hvordan”, S. Gjerde.

BERGEN
25.10. – 27.10.2024

——————————

Coachende lederstil og coaching i næringslivet; som ekstern eller intern coach i organisasjoner.

 Litteratur: “Å hjelpe medarbeidere og ledere til å lykkes” (M.E.Berg).

BERGEN
22.11. – 24.11.24

—————————— 

Systemisk og teamcoaching; personlig profesjonalisering som coach/coachende (prosjekt-)leder.

Litteratur: Systemisk Coaching En grundbog, Hanne V. Moltke, Asbjørn Molly

BERGEN
17.1. – 19.1.25

——————————

Positiv Psykologi; resiliens og helsecoaching; personlig profesjonalisering som coach/ coachende (prosjekt-)leder.

Litteratur: From coach to awakener, Robert Dilts

BERGEN
7. – 9.3.24

——————————

5.modul: Coaching verktøy til individuell coaching og teamcoaching.
Trening av coachferdigheter, Coaching på sitt beste, evaluering.