GJØR DET SYNLIG – digital coaching med figurer

GJØR DET SYNLIG – digital coaching med figurer

3 timers webinar 8. juni 2023   kl.18.00 – 21.00

Pris:

DNCF-medlemmer 490,00

Andre: 620,00

 

Vil du utvikle din metodekompetanse innen coaching på nett?

Vi gir deg en praktisk innføring i nettbasert systemisk coaching – med brett og figurer – og viser deg hvordan du kan bruke et konkret, interaktivt verktøy når du coacher eller fører samtaler digitalt på Teams eller Zoom.

Formål: Presentasjon av og innføring i nettbasert systemisk coaching med oppstilling av figurer på brett

  • bli kjent med et effektivt coachingverktøy og bruken av det
  • praktisk demonstrasjon
  • mulighet for å teste og prøve seg fram selv

 

DIGITAL COACHING MED FIGURER

Hvem passer kurset for:

  • ferdig utdannede coacher eller coacher under utdanning

 

Beskrivelse:  

Er du en av dem som har flyttet en del eller hele din coachingpraksis eller andre samtaler fra et fysisk til et digitalt møterom?

Da har du kanskje merket savnet av å ha konkrete, interaktive verktøy til rådighet, verktøy som gjør at coachingtimen ikke reduseres til en ren samtale?

I løpet av dette 3-timers kurset vil vi gjøre deg kjent med et verktøy som skaper dynamikk i den digitale timen. Du vil få oppleve et verktøy og en tilnærming som åpner opp for visualisering og oversikt, kundens kreative og «lekende» medvirkning i prosessen.

Det digitale brettet med figurene blir så konkret og håndfast som det er mulig å få til i nettbaserte møter. Du vil oppleve en teknikk som er avansert, men samtidig intuitiv og enkel å bruke.

Og som gir deg ny fleksibilitet og nye innfallsvinkler til alle mulige tema og problemstillinger som måtte dukke opp i en coachingprosess.

Du vil kunne tilby en arbeidsmåte som gir din kunde oversikt og avstand til det som er tungt å bearbeide, og glede over nye innsikter.

Arbeidet med systembrett og figurer er basert på en systemisk tilnærming. Men du kan ha stort utbytte av det når du kombinerer det med din egen coachingkompetanse, selv om du ikke har dyptgående kjennskap til eller utdanning innen systemisk teori og praksis.

Webinaret vil gi:

  • En kort grunnleggende innføring i systemisk coaching med brett og figurer
  • Forståelse av effekt og virkemåte gjennom en live demonstrasjon
  • Impulser til hvordan du selv kan arbeide med brettet gjennom anledning til å teste det ut i praksis

Kursholdere:

Vebjørn Rusten

Jan Otto Hovda

Påmeldingsfrist: 25. mai 202

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *