COACHING OG ENDRING

COACHING OG ENDRING

Hvor stort er ditt behov for endring?

Er coaching og endring et tema for deg? Kanskje vil du ikke at noe skal endre seg i det hele tatt? Du syns kanskje at det er mer enn nok allerede: Verdensordning, klima, ny teknologi, nye systemer, omstillinger, omorganiseringer, sommertid, vintertid. Mas, mas, mas – aldri fred å få!

Ingenting blir som det var, og ingenting ser kanskje ut til å bli som det skulle være.

Og du selv? Hvorfor skal du endre deg? Hvem er det som sier det? Er du ikke god nok som du er?

HVORFOR COACHING OG ENDRING?

For en del år tilbake ble coaching anklaget for å legge endringspress på folk. Coaching var en disiplin, ble det sagt, som insinuerte at det er feil på folk flest, at coachene kommer med et budskap om at du trenger forbedring.

Men endring har lite med feil å gjøre. Alt er i endring hele tiden. Du endrer deg om du vil eller ikke. Du trenger ikke en coach til det.

BIDRAGET

Det coaching kan bidra med, er hjelp til blant annet:

  • å styre endringen i en retning som du ønsker
  • å sette meningsfulle mål og finne veier for å nå dem
  • å skille mellom forhold og endringer som du kan påvirke og slike som ligger utenfor din kontroll
  • å stå i og takle endringer som påvirker deg, privat eller på jobb
  • å frigjøre potensial slik at du kan utvikle nye sider ved deg selv og blomstre
  • å bli bevisst og tydelig i dine ulike roller og i stand til å kommunisere det
  • å prestere på en måte som er økologisk, dvs. passer inn i helheten

En coach kan være din heiagjeng og din sparringspartner, en som ser og hører deg, men også en som utfordrer deg og konklusjonene dine.

UTBEDRING AV FEIL

Men en coach vil aldri utbedre dine feil eller skape deg om til et bedre menneske. Den jobben får du ta sjøl!

Og igjen: Hvorfor bry seg? Hvorfor kan du ikke være som du er, la ting rulle og gå, leve i nuet og stort sett gi F?

Fordi det ikke dekker dine behov. Fordi det ikke gjør deg lykkelig. Fordi det ikke gjør deg stolt.

BEHOVENE

Alle mennesker har behov for å

  • kunne styre sitt eget liv, ta grep, være selvstendige i sine valg
  • mestre, være flinke til det de gjør, lykkes
  • etablere gode relasjoner til andre mennesker og dyr (vi er flokkdyr, alene går vi lett til grunne)

Styrt endring er utvikling – personlig utvikling, lederutvikling, organisasjonsutvikling.

KONSEKVENSENE

Hvis du ikke er i utvikling, stagnerer du. Verden distanserer deg.

Som forelder taper du kontakten med dine barns virkelighet.

Som fotballtrener blir du kanskje en legende, men ubrukelig

Som leder en hindring og bremse.

Det styrte nye er ikke nødvendigvis bedre enn det gamle. Det er annerledes. Og det er bedre. For alt rundt har endret seg. Paradokset er at du vil være helt annerledes om du ikke blir annerledes.

HARLEY ELLER KAJAKK?

Hvis du forsømmer styrt endring, er sjansen stor for at du en morgen våkner opp etter en urolig drøm og spør deg selv: Hvor har jeg vært? Hva har jeg gjort? Hvordan kunne jeg kaste bort alle disse årene?

Det kalles midtlivskrise, og den blir bitrere jo senere i livet den inntreffer.

Trøsten er at du da alltids kan kjøpe deg en Harley eller en kajakk, du kan skille deg og finne en yngre kjæreste, eller du kan begynne å spille golf. Og så er utviklingen på en måte i gang igjen.

Hvis du syns at det blir litt vel mye klisjé, kan det være en idé å kontakte en dyktig coach. Dersom dere da får til et fruktbart samarbeid – som er helt avgjørende for at en coachingprosess skal bli vellykket – kan du så dykke ned i det som virkelig vil gi livet ditt kvalitet for å hente opp skattene som ligger der – for å snakke litt i bilder.

En dyktig coach vil da også hjelpe deg å huske at perler, diamanter og mye annet av det som er vakkert, oppstår gjennom sår, smerte og høyt press.

EN DYKTIG COACH

En dyktig coach vil ikke motivere deg og inspirere deg gjennom sine erfaringer, men gjennom en bevisstgjøring av dine erfaringer.

Eller som Bob Dylan sa det: Whatever colors you have in your mind, I’ll show them to you and you’ll see them shine!

Som du ser har tida gått forbi meg også. Jeg henger fortsatt fast i et musikkbilde fra 60-/70-åra.

Fortsatt god sommer!

PS
Her finner du informasjon om vår tre trinns utdanning i NLP og coaching:

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Integrativ coaching

 

Kanskje du også vil være en som bidrar med coaching og endring?

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *