Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

GRATIS INFORMASJONSMØTE – WEBINAR

Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

GRATIS INFORMASJONSMØTE OM UTDANNING I NLP OG COACHING

WEBINAR 7. mai 2024
kl. 18-19

Er du en av dem som vil mer?
Du står kanskje ved et veikryss, midt i en endringsprosess, eller du må ta viktige valg, men vet ikke helt hvordan?

Da kan dette være den viktigste investeringen i ditt liv. Kanskje et vendepunkt?

Gjennom en utdanning ved Ålreit Institutt får du nye perspektiv, innsikter og realkompetanse, økt bevissthet om hva som er viktig for deg og hvordan du oppnår det.

Uavhengig av om du ønsker å utdanne deg innen NLP og coaching for å oppnå personlig utvikling eller har et profesjonelt siktemål – du vil umiddelbart kunne ta i bruk verktøyet og kunnskapen og anvende det på deg selv og andre.

Som leder utvikler du din rolle og blir bedre og tydeligere i din kommunikasjon med dine medarbeidere.

Du som i første rekke er ute etter selvutvikling, vil oppleve at dine livsperspektiver utvides, og du vil bli bevisst om hvordan du tar meningsfulle valg og får tilgang til inneboende potensiale som hittil ikke har kommet til utfoldelse.

De beste valgene, strategi- og atferdsendringer gjør du når du er i en god tilstand. Derfor er også tilstandsstyring og mental trening et viktig element i utdanningen.

Delta på dette gratis informasjonsmøte og finn ut hvorfor en utdanning i NLP- og coaching er det riktige for deg.

Oppstart neste utdanning i Bergen: 20. september 2024.

EarlyBird-rabatt ved påmelding nå.

 

Våre NLP-utdanninger sertifiseres ved ABNLP.

20240219_171944

JEG ER IKKE EN ROBOT – GARANTERT?

Du har sikkert opplevd det, du også.

Jeg er ikke en robot

– eg blir møtt med denne påstanden av og til når eg loggar meg inn på sosiale media og kvar gong eg vil logge meg inn på mine eigne nettsider. Og så må eg gjere påstanden til min eigen og stadfeste (på ære og samvit) at den er sann.

Tidvis blir eg ikkje trudd med ein gong og må bevise det, t.d. ved å klikke på ruter med bilde av syklar eller trafikklys. Alltid med ei viss angst for konsekvensane ved å svare feil eller bli avslørt.

I dag måtte eg finne ei padde som stod rette vegen. Det gjekk for så vidt godt, eg blei verifisert og attestert: 

«Du er et menneske. Du kan nå utføre dine handlinger.»

Og det vil eg så gjerne, gå ut i verda og utføre mine handlingar. Som menneske.

 

Autopilot

Men av og til kjem tvilen snikande. Er det verkeleg slik? Er eg eit menneske, ikkje berre ein maskin som er tilbakestilt til fabrikkinnstillingane?

Kor stor del av dagen går eg på autopilot, på cruise control, i mitt faste mønster?

Kor ofte opplever eg dagen som ny og er i stand til å sanse, la meg overraske, være nyfiken, gripe augeblikket som nytt og urørt, annleis enn alt som har vore før?

Ein produsent av romduft reklamerer no for ein duftdispenser som sender ut tre ulike dufter kvar dag. Dette fordi vi blir «blinde» på duft, vi venner oss til den, noko som sjølvsagt kan være ein fordel når noko luktar vondt, men som også hindrar oss i å vere intens til stade i sansane våre.

Tilvenning

Vi venner oss til det meste, både det gode og det mindre gode. Og det kan bidra til å gjere dagane våre grå og like.

Truleg er dette ein biologisk overlevingsmekanisme. Menneske – og andre dyr – er flinke med tilvenning, med å tilpasse oss endra forhold. Vi kan venne oss til einsemd, smerter, ufridom, svolt og krig når det varer over ei viss tid.

For å skjerpe sansane og styrke opplevinga, vi kan kalle det vitalisering eller å fremje ei kjensle av å være i live, noko m.a. Joseph Campbell («Helten med tusen ansikter») meiner er endå viktigare for livskvalitet enn å skape meining, må vi altså bryte mønster, bryte opp og ut av vanen.

Etter mange år i millionbyen Berlin med tett trafikk både natt og dag flytta eg til ei bygd med nokre hundre innbyggarar. I Berlin sov eg godt med opne vindauga ut mot sommar- og vinternetter. Her vaknar eg av den eine bilen som ein sjeldan gong køyrer forbi nede på vegen midt på natta.

Høgdepunktet

Forskarar har vist at høgdepunktet på ein velværeferie kjem ca. etter 48 timar, deretter går det på ned. Lykkeforskning har vist at gleda over ein ny bil varer eit par veker, deretter går det på ned.

Du kan bu på verdas finaste plass, men likevel må du reise bort for å oppleve vakker natur.

Som coach arbeider eg med å hjelpe folk å bryte uheldige mønster, mønster som ikkje fungerer optimalt, som hemmar og hindrar utvikling og personleg vekst.

Mønster som du ein morgon vaknar opp til og kjenner at du er bitter, fordi så mange år har gått, fordi så mange år har vorte kasta bort på grått og meiningslaust. Du «er ikke en maskin», men du har levd som ei.

⚠⚠⚠

Men her må vi opp med en varseltrekant!

⚠⚠⚠

Om det er slik at høgdepunktet nås etter rundt 48 timar og det deretter går på ned, då vil ubehaget kanskje kome forsterka tilbake når du bryt med eit mønster og ikkje klarer å etablere eit som er godt i staden.

Si opp oftere

Dersom du t.d. er utilfreds med sjefen din eller med organisasjonen din, med dei systema som bremsar og innsnevrar deg, og du vel å lytte til Petter Stordalen som seier: «Si opp oftere (vi modige klarer alt)», kva då om du får ein ny sjef og nye system som er like meiningslause og inkompetente som dei du forlet?

Slå opp oftere

Eller om du er utilfreds med ektefellen din (som jo i verste fall kan vere synonymt med sjefen, ikkje sant) og lengtar mot ny forelsking og ny hormonboost, og du vel å lytte til ei røyst som seier «Slå opp oftere (just do it)». Då er det sjølvsagt ein viss risiko for at du får eit troll til kjerring eller gut til mann, bonusbarn og bonus-svigerforeldre.

Når du bryt opp, opplever du gleda over friske sanseopplevingar, men du opplever også frustrasjonen og ubehaget som ny.

Jaget etter nå

Men den største risikoen med denne logikken, med jakta på nye, vitaliserande opplevingar er kanskje at det kan bli vanskeleg å finne stabile prosjekt og stabile relasjonar som varer over tid og gjer livet føreseieleg, som gir pusterom og ro.

I staden for å kvile i opplevinga av nået, blir livet eit heseblesande jag etter nå.

I prinsippet er vi midt inne i motsetnaden mellom Konfutse og Laozi, mellom å søke vegen til det gode liv, eller lykke, i gode ritual, rette relasjonar, innøvde vanar, ved å gjere dei rette tinga om att og om att, og å søke den vegen gjennom kontemplasjon og ekstase, ved å vere open og gripe augeblikket då det nye syner seg.

Ja takk, begge deler

Så dersom vektskåla vippar over mot Laozi, treng vi kanskje også grep for å finne balanse, for å kunne leve godt i kvardagen òg, i vårt vande mønster, på autopilot i vår eiga komfortsone, til forveksling lik, men «ikke en robot».

Ja takk, begge deler. Oppmerksamt nærvær i ei verd som endrar seg frå sekund til sekund og noko heile tida er nytt. Aksept for det som gir ubehag og jubel over det som er vakkert.

Hugs at vi kan sjå tilbake på ting vi har opplevd, og vi kan sjå fram mot ting vi vil oppleve (førestille oss), men opplevelsen er alltid no.

Aksept

Aksept for det som gir ubehag betyr altså ikkje at vi ikkje kan og skal endre det. Det betyr at ubehaget finst i det flyktige augeblikket vi kallar no.

Når du kjenner ubehag, som når du kjenner glede og jubel, veit du at du er eit menneske som kan gå ut og gjere dine handlingar.

Du er ikke en robot. Garantert!

Don’t be a frog –

meld deg på til høstens NLP Practitioner, ABNLP

 

VIRKELIGGJØR DIN LIVSDRØM – GRATIS INFORMASJONSKVELD

VIRKELIGGJØR DIN LIVSDRØM – UTDANNING I NLP-BASERT COACHING

Informasjon om utdanning i NLP-basert coaching

NLP Practitioner – gratis innføringskveld i Bergen

Torsdag 31. august kl. 1800

Virkeliggjør din livsdrøm og utdann deg til NLP-basert coach. Da kan du også bidra til at andre får virkeliggjort sine mål og livsdrøm.

Vi har fortsatt noen få ledige plasser på det kullet som starter i Bergen nå i september.

Meld deg gjerne på til gratis innføringskveld i Bergen for å få vite mer om hvorfor en utdanning i NLP-basert coaching er akkurat det rette for deg.

NLP Practitioner er en spennende reise til nye erfaringer, nye opplevelser og ny kunnskap og innsikter som både beriker og gir mening.

Samtidig er det et fag som formidler verktøy til vellykket og empatisk kommunikasjon, bevisstgjøring og integrering av verdier, målsetting og måloppnåelse, problemløsning og frigjøring av potensial.

Fra dag én starter en jakt på det som virker, og på dine personlige ressurser, kraftkilder – på alt det som lar deg blomstre. Og ikke minst: En jakt på alt det som gjør at du kan være til inspirasjon og hjelp for andre.

NLP-basert coaching har fokus på ressurser og løsninger. Første trinn, NLP Practitioner, er et stort verktøyskrin som du lærer å bruke gjennom praktisk trening.

 I tillegg til faget får du masse igjen for det på rent privat og personlig:

Det er gøy, det er sosialt, du får kanskje nye venner for livet, det er lekent, og du blir sett og hørt, du blir tatt på alvor, pluss at du blir veldig godt kjent med det som virkelig teller i livet ditt, det som er viktig for deg og det som gjør at du er viktig.

En slik utdanning har altså mye å by på av personlig glede – finne seg sjøl og gjøre noe for seg selv, ikke bare være til for de andre.

Men i tillegg lærer du verktøy og metoder som gjør deg i stand til å bidra og løfte andre.

Dette er noe av det vi selv har erfart og som våre deltakere gir oss tilbakemelding om at de sitter igjen med:

 • Konkrete verktøy til ledelse og selvledelse som kan tas i bruk umiddelbar
  og gjør oss rustet til å møte hverdagens utfordringer privat og på jobb.
 • Verktøy som gjør oss robuste og fleksible.
 • Vi kommuniserer bedre, med oss selv og andre.
 • Vi blir tryggere i våre ulike roller – som leder, som forelder, som kollega, ja kanskje til og med som partner eller venn.
 • Vi får nye perspektiver.
 • Vi blir fleksible og får tilgang til flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

Delta på denne gratis innføringskvelden, Virkeliggjør din livsdrøm, så får du vite mer om hva du personlig vil ha igjen for en utdanning i NLP-basert coaching hos Ålreit Institutt.

Trenerteam Ålreit

Våre NLP-utdanninger sertifiseres med godkjenning fra American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingsskjema_Virkeliggjør din livsdrøm
Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

JAKTEN PÅ DET SOM VIRKER – UTDANNING I NLP-BASERT COACHING

Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

JAKTEN PÅ DET SOM VIRKER – UTDANNING I NLP-BASERT COACHING

Informasjon om utdanning i NLP-basert coaching

NLP Practitioner – gratis webinar

Onsdag 16. august kl. 1800

Trenger du en ny boost, ny inspirasjon eller kanskje til og med en ny retning i livet ditt?

Da er kanskje en utdanning i NLP-basert coaching akkurat det rette for deg.

NLP Practitioner er en spennende reise til nye erfaringer, nye opplevelser og ny kunnskap og innsikter som både beriker og gir mening.

Samtidig er det et fag som formidler verktøy til vellykket og empatisk kommunikasjon, bevisstgjøring og integrering av verdier, målsetting og måloppnåelse, problemløsning og frigjøring av potensial.

Fra dag én starter en jakt på det som virker, og på dine personlige ressurser, kraftkilder – på alt det som lar deg blomstre. Og ikke minst: En jakt på alt det som gjør at du kan være til inspirasjon og hjelp for andre.

NLP-basert coaching har fokus på ressurser og løsninger. Første trinn, NLP Practitioner, er et stort verktøyskrin som du lærer å bruke gjennom praktisk trening.

OPPSTART I BERGEN 8. SEPTEMBER 

I tillegg til faget får du masse igjen for det på rent privat og personlig:

Det er gøy, det er sosialt, du får kanskje nye venner for livet, det er lekent, og du blir sett og hørt, du blir tatt på alvor, pluss at du blir veldig godt kjent med det som virkelig teller i livet ditt, det som er viktig for deg og det som gjør at du er viktig.

En slik utdanning har altså mye å by på av personlig glede – finne seg sjøl og gjøre noe for seg selv, ikke bare være til for de andre.

Men hva er den konkrete nytteverdien?

Dette er noe av det vi selv har erfart og som våre deltakere gir oss tilbakemelding om:

 • Konkrete verktøy til ledelse og selvledelse som kan tas i bruk umiddelbar
  og gjør oss rustet til å møte hverdagens utfordringer privat og på jobb.
 • Verktøy som gjør oss robuste og fleksible.
 • Vi kommuniserer bedre, med oss selv og andre.
 • Vi blir tryggere i våre ulike roller – som leder, som forelder, som kollega, ja kanskje til og med som partner eller venn.
 • Vi får nye perspektiver.
 • Vi blir fleksible og får tilgang til flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

Delta på dette gratis webinaret, så får du vite mer om hva du personlig vil ha igjen for en utdanning i NLP-basert coaching hos Ålreit Institutt.

PÅMELDING - JAKTEN PÅ DET SOM VIRKER

COACHING OG ENDRING

COACHING OG ENDRING

Hvor stort er ditt behov for endring?

Er coaching og endring et tema for deg? Kanskje vil du ikke at noe skal endre seg i det hele tatt? Du syns kanskje at det er mer enn nok allerede: Verdensordning, klima, ny teknologi, nye systemer, omstillinger, omorganiseringer, sommertid, vintertid. Mas, mas, mas – aldri fred å få!

Ingenting blir som det var, og ingenting ser kanskje ut til å bli som det skulle være.

Og du selv? Hvorfor skal du endre deg? Hvem er det som sier det? Er du ikke god nok som du er?

HVORFOR COACHING OG ENDRING?

For en del år tilbake ble coaching anklaget for å legge endringspress på folk. Coaching var en disiplin, ble det sagt, som insinuerte at det er feil på folk flest, at coachene kommer med et budskap om at du trenger forbedring.

Men endring har lite med feil å gjøre. Alt er i endring hele tiden. Du endrer deg om du vil eller ikke. Du trenger ikke en coach til det.

BIDRAGET

Det coaching kan bidra med, er hjelp til blant annet:

 • å styre endringen i en retning som du ønsker
 • å sette meningsfulle mål og finne veier for å nå dem
 • å skille mellom forhold og endringer som du kan påvirke og slike som ligger utenfor din kontroll
 • å stå i og takle endringer som påvirker deg, privat eller på jobb
 • å frigjøre potensial slik at du kan utvikle nye sider ved deg selv og blomstre
 • å bli bevisst og tydelig i dine ulike roller og i stand til å kommunisere det
 • å prestere på en måte som er økologisk, dvs. passer inn i helheten

En coach kan være din heiagjeng og din sparringspartner, en som ser og hører deg, men også en som utfordrer deg og konklusjonene dine.

UTBEDRING AV FEIL

Men en coach vil aldri utbedre dine feil eller skape deg om til et bedre menneske. Den jobben får du ta sjøl!

Og igjen: Hvorfor bry seg? Hvorfor kan du ikke være som du er, la ting rulle og gå, leve i nuet og stort sett gi F?

Fordi det ikke dekker dine behov. Fordi det ikke gjør deg lykkelig. Fordi det ikke gjør deg stolt.

BEHOVENE

Alle mennesker har behov for å

 • kunne styre sitt eget liv, ta grep, være selvstendige i sine valg
 • mestre, være flinke til det de gjør, lykkes
 • etablere gode relasjoner til andre mennesker og dyr (vi er flokkdyr, alene går vi lett til grunne)

Styrt endring er utvikling – personlig utvikling, lederutvikling, organisasjonsutvikling.

KONSEKVENSENE

Hvis du ikke er i utvikling, stagnerer du. Verden distanserer deg.

Som forelder taper du kontakten med dine barns virkelighet.

Som fotballtrener blir du kanskje en legende, men ubrukelig

Som leder en hindring og bremse.

Det styrte nye er ikke nødvendigvis bedre enn det gamle. Det er annerledes. Og det er bedre. For alt rundt har endret seg. Paradokset er at du vil være helt annerledes om du ikke blir annerledes.

HARLEY ELLER KAJAKK?

Hvis du forsømmer styrt endring, er sjansen stor for at du en morgen våkner opp etter en urolig drøm og spør deg selv: Hvor har jeg vært? Hva har jeg gjort? Hvordan kunne jeg kaste bort alle disse årene?

Det kalles midtlivskrise, og den blir bitrere jo senere i livet den inntreffer.

Trøsten er at du da alltids kan kjøpe deg en Harley eller en kajakk, du kan skille deg og finne en yngre kjæreste, eller du kan begynne å spille golf. Og så er utviklingen på en måte i gang igjen.

Hvis du syns at det blir litt vel mye klisjé, kan det være en idé å kontakte en dyktig coach. Dersom dere da får til et fruktbart samarbeid – som er helt avgjørende for at en coachingprosess skal bli vellykket – kan du så dykke ned i det som virkelig vil gi livet ditt kvalitet for å hente opp skattene som ligger der – for å snakke litt i bilder.

En dyktig coach vil da også hjelpe deg å huske at perler, diamanter og mye annet av det som er vakkert, oppstår gjennom sår, smerte og høyt press.

EN DYKTIG COACH

En dyktig coach vil ikke motivere deg og inspirere deg gjennom sine erfaringer, men gjennom en bevisstgjøring av dine erfaringer.

Eller som Bob Dylan sa det: Whatever colors you have in your mind, I’ll show them to you and you’ll see them shine!

Som du ser har tida gått forbi meg også. Jeg henger fortsatt fast i et musikkbilde fra 60-/70-åra.

Fortsatt god sommer!

PS
Her finner du informasjon om vår tre trinns utdanning i NLP og coaching:

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Integrativ coaching

 

Kanskje du også vil være en som bidrar med coaching og endring?

 

Nytteverdien av en utdanning i NLP

WHAT’S IN IT FOR ME? Hva er nytteverdien? Gratis webinar

Nytteverdien av en utdanning i NLP

WHAT’S IN IT FOR ME?

HVA ER NYTTEVERDIEN AV EN UTDANNING I NLP OG COACHING?

Gratis webinar 28. juni 2023

Kl. 19-20

Det koster å ta en utdanning i NLP og coaching med fysisk oppmøte i et undervisningslokale. Du investerer penger og du investerer tid. Kanskje investerer du også mot – beveger deg ut av komfortsonen for å ta opp tema som er både ukjente og utfordrende.

I tillegg til faget får du overraskende masse igjen for det, som du kanskje aldri vil oppleve digitalt:

Det er gøy, det er sosialt, du får kanskje nye venner for livet, det er lekent, og du blir sett og hørt, du blir tatt på alvor, pluss at du blir veldig godt kjent med det som virkelig teller i livet ditt, det som er viktig for deg og det som gjør at du er viktig.

En slik utdanning har altså mye å by på av personlig glede – finne seg sjøl og gjøre noe for seg selv, ikke bare være til for de andre.

Men hva er den konkrete nytteverdien?

Dette er noe av det vi selv har erfart og som våre deltakere gir oss tilbakemelding om:

 

 • Konkrete verktøy til ledelse og selvledelse som kan tas i bruk umiddelbar
  og gjør oss rustet til å møte hverdagens utfordringer privat og på jobb.
 • Verktøy som gjør oss robuste og fleksible.
 • Vi kommuniserer bedre, med oss selv og andre.
 • Vi blir tryggere i våre ulike roller – som leder, som forelder, som kollega, ja kanskje til og med som partner eller venn.
 • Vi får nye perspektiver.
 • Vi blir fleksible og får tilgang til flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

 

Delta på dette gratis webinaret, så får du vite mer om hva du personlig vil ha igjen for en utdanning i NLP og coaching hos Ålreit Institutt.

 

Les mer om trinn I, NLP Practitioner her:

NLP Practitioner

 

 

UTDANNING I NLP OG COACHING – GRATIS INFOMØTE

Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

UTDANNING I NLP OG COACHING – BERGEN

GRATIS INFORMASJONSMØTE 

Hotel Thon Orion, Bradbenken, 1. juni 2023

kl. 18:30

Vi inviterer til et gratis informasjonsmøte i Bergen der vi vil presentere oss selv, fortelle om vår utdanning i NLP og coaching som starter med NLP Practitioner i Bergen 8. september 2023. 

Vi vil også svare på spørsmål, og du vil få god anledning til å bli personlig kjent med oss.

Velkommen!

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema

DIN INDRE KRITIKER – VENN ELLER FIENDE?

DIN INDRE KRITIKER – VENN ELLER FIENDE?

Hvem snakker du med når du snakker med deg selv?

Snakker du i det hele tatt? Eller tar du bare imot?

Jeg sitter her midt i påsken og skriver denne teksten som jeg håper at du vil lese. Inne i hodet mitt kverner en stemme. Den sier: «Nå er du feig igjen – og opportunistisk. Du sier at nynorsk er en del av din identitet, språk er identitetsbyggende. Og så skriver du på bokmål, bare fordi du vet at om du skriver «indre kritikar» så kan du glemme alle algoritmer, ingen søker på det, du vil ikke bli lest, du vil ikke bli likt, kanskje vil du bli hatet, og du er for svak til å stå i det. Din korrupte svekling! Osv., bla, bla, bla.»

Hva kan jeg svare på slikt? Hver gang jeg prøver, runger det tilbake: «Løgn, løgn, løgn!»

Selvbildet mitt daler. Selvfølelsen lander i kjelleren.

Min indre kritiker har overtaket, og jeg vet med hele meg at hen har rett.

Indre dialog

Selvsnakk kalles ofte indre dialog. Dialog betyr «gjennom samtale» og forutsetter minst to samtalepartnere. Men av og til har denne samtalen mer preg av å være en «monolog», enetale. (Og i det jeg skriver dette, roper stemmen triumferende: «Ha, det er det jeg sier! Du er for svak til å ta igjen!»)

KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN

Det er som med skigarden: Du har en du også – alle har. Men til forskjell fra skigarden varer din indre kritiker evig. Du blir ikke kvitt den. Hen er et medlem av ditt indre team og har absolutt oppsigelsesvern.

Vi må altså alle finne gode måter å håndtere denne indre stemmen på, lære oss å leve med den, og kanskje også lære oss å lære av den.

Og da kan et sted å begynne være selve tituleringen. Hva skal vi døpe hen?

Sabotøren, Styggen på ryggen, Jævelen, Gremlin?

Nomen est omen. Navnet forplikter. Alle må prøve å leve opp til sitt navn.

Dersom du kaller din indre kritiker for Sabotøren, legger du til rette for at hen blir nettopp det. Og i verste fall er du hele tiden på leting etter det som bekrefter at hen er det.

Gullungen

Hva ville være annerledes om du f.eks. kaller hen Sukkerklumpen eller Gullungen?

Eller blir det for barnlig, er din indre kritiker heller eldre enn yngre enn deg selv? Kanskje en del av ditt «foreldre jeg», en del av Loven?

Eller er hen en av din «peer group»? En du har vokst opp sammen med og gjort felles erfaringer med? En på ditt nivå?

Hva kaller du hen da?

Stemmen i hodet mitt, som jeg siterte ovenfor, kaller jeg Vestlandsfanden. Vi kan ha en røff tone oss imellom av og til, men stort sett er vi livets glade gutter og gode venner. Ofte er det oss mot røkla.

RELASJONEN

Navnet har selvsagt også noe med relasjonen å gjøre. Hvis du f.eks. kaller et annet menneske for idiot, så legger du visse føringer for hvilket forhold dere skal ha til hverandre.

Skal din indre kritiker være venn eller fiende? Det må dere kanskje finne fram til i fellesskap, gjennom samtale, dialog.

Husk:

En god venn sier fra når du gjør noe som ikke er i orden.

En god venn setter grenser, men på omtenksomt vis.

En god venn støtter deg, forsvarer deg og holder med deg når du står alene imot mange.

En god venn ser deg og lytter.

Og relasjonen er alltid gjensidig. Samtidig vet vi at vi ikke så lett får gjort noe med andre, så det kan lønne seg å starte med seg selv.

Og hvem er du i dette bildet? Ja, for vi har snakket i bilder nå. Så det er bare å fortsette fargeleggingen.

Lykke til!

 

Hvis du trenger flere impulser til å få i gang en konstruktiv samtale med din indre kritiker, kan du jo komme på vår gratis workshop i Bergen 20. april. Det kan bli både morsomt og lærerikt.

www.alreit.no/workshop2004

 

Kitsugi - reparasjon eller livskunst

KINTSUGI – reparasjon eller livskunst?

Kitsugi - reparasjon eller livskunst

KINTSUGI – reparasjon eller livskunst?

JAKTA PÅ EDELMETALLET – GULLGRAVAR ELLER ALKYMIST?

Nok eitt år er i gang, nok eitt er forbi – i eit privilegert liv, i eit velståande land.

Morgonen er mørk, og eg sit og tenker tilbake på ein av dei første ferieturane eg hadde i lag med min noverande familie, til ei hytte ved ein norsk fjord – fjell, sjø og, sjølvsagt, plenty med regn.

Då det var over og vi skulle levere nøkkelen, spurte ikkje vertinna om vi hadde hatt det fint. Ho flirte og spurte: Kva har de øydelagt?

Ein spøk – ja visst. Men noko kan fort gå i knas. Ein del av spora vi etterlet oss, er skåra etter det som har gått sundt. Ein del av dei spora livet etterlet i oss, er skåra etter det som har gått sundt – skår i gleda, sår i sinnet.

Når ein kjem litt opp i åra, kan det bli ein del å flikke på.

KINTSUGI

Sprekken

Mange skriv fint og godt om sprekken der lyset kjem inn, eller om japansk reparasjonskunst, kintsugi, der brotne kar og krukker limast saman att med gull og får høgare verdi enn då dei var heile.

Dette er sterk metaforbruk og sterk symbolikk, til trøyst og til å halde motet oppe og gå vidare.

Dei såra du har fått, det vonde du har opplevd, gjer deg til den du er, gjer deg verdifull – når du limer bitane saman med gull.

KARLSONS LIM

Reparatørane

Og alle i min alder veit at to reparatørar er betre enn ingen reparatørar, at livet heng i ein tynn tråd, og at mykje kan rakne.

Der eg vaks opp gjekk det ikkje så mykje i gull. Vi brukte vel helst Karlsons lim når ein hank var broten av og kjørel skulle vølast. Ikkje hadde kara og koppane så høg verdi heller, verken før eller etterpå. Nytteverdien stod høgare enn den estetiske.

POMPEL OG PILT

Som coach har eg heller ikkje rolla som verken Pompel eller Pilt,  sjølv om eg kjenner nok av folk som meiner at NLP er healing. Reparasjonane kan ein coach kanskje med fordel overlate til andre, t.d. legar, psykologar eller psykiatrar. Coachen si oppgåve er (etter mi meining) meir å rette blikket opp og fram for å finne gode løysingar, gode strategiar, gode og fremjande handle- og tankemønster, men òg å bidra til sjølvinnsikt, sjølvbilde, tiltru og motivasjon.

Når blikket vender bakover, er det for å hente opp og fram ressursar i form av erfaringar og tileigna kompetanse. Kva har du fått til? Kva har du vore igjennom? Kva har du lært?

I ein slik prosess er det fort gjort å støyte borti skåra. Mange som er kritiske til coaching og coachar, meiner og at faren er stor for å skjære seg på dei, rippe opp att sår som ein har brukt så lang tid og så mykje krefter på å dekke til.

KOR ER GULLET?

Gull

Og kor er gullet? Det er ikkje sikkert at det ligg oppe i dagen. Det kan vere vanskeleg å få auge på. Eller det kan koste for mykje, gruva ser ikkje ut til å vere drivverdig. Kanskje verkar det lettare å ty til Karlsons lim, klistre saman bitane, stå i det, ta det som det er, halde ut.

Ikkje til å kimse av det. Det ligg høg kompetanse i å tole mykje av det eit liv har å by på.

Likevel: Ingenting er så galt at det ikkje er godt for noko!

For meg har NLP alltid hatt, og har framleis, to sider:

Den eine sida er stråleglanssida, den som blendar, persondyrkinga og dyrkinga av individuell suksess, jakta etter einaren og etter å verte einaren. I verste fall: We’re only in it for the money eller dyrking av eigen narsissisme.

Den andre sida er gullgravarsida. Tanken at all erfaring kan gjerast om til god erfaring. Sjølv våre verste feilgrep og våre dårlegaste avgjerder kan vere kjelde til utvikling og vekst.

LIVSKUNST

Alkymi

NLP-basert coaching har gjort meg i stand til å oppgradere alle mine tidlegare erfaringar, til å gjere alt det unyttige og tilsynelatande meiningslause eg har kasta bort tid på, til noko eg kan ha både nytte og glede av. Og finn eg ikkje nytteverdien, så har eg i det minste ei god historie.

Så kanskje gullgravar er feil ord å bruke. Kanskje eg heller skulle kalle det alkymi.

Vi må lage gullet. Og vi må ikkje reparere antikke vasar, men lage nye av dei delane som er til disposisjon. Vi kan skape oss sjølv som kunst. Vakre, men ikkje reint dekorative. Livskunst.

Her kan du lese meir om NLP Practitioner

TILBAKEMELDINGER – HVA ER DET, OG HVORFOR SÅ VANSKELIG?

TILBAKEMELDINGER – HVA ER DET?

Hva er en tilbakemelding? Og hvorfor er det av og til så vanskelig å gi den og vanskelig å ta imot den?

Her et forsøk på å gi noen svar. Kanskje du har flere og bedre som du ønsker å dele? Jeg takker gjerne ja til det.

KOMMUNIKASJON

Tilbakemeldinger er en måte å kommunisere på for å

 • skape tillit, motivasjon, engasjement og vekst
 • sette rammer og grenser
 • signalisere forventninger, ønsker og behov
 • gi uttrykk for tilstand, emosjoner og reaksjoner

Tydelig kommunikasjon gir klarhet og (psykologisk) trygghet. Tydelig kommunikasjon kan også øke potensialet for åpen konflikt og uenighet. Det kan kreve mot å gi en tydelig tilbakemelding.

INGEN TILBAKEMELDING ER OGSÅ EN TILBAKEMELDING

Dersom dette stemmer, at tilbakemeldinger er kommunikasjon, så gjelder også følgende regel for dem: DET ER IKKE MULIG IKKE Å KOMMUNISERE.

Ingen tilbakemelding er også en tilbakemelding.

TILBUD

Tilbakemeldinger er tilbud, og som alle tilbud kan de være

 • gode å få når kontoen er slunken
 • attraktive og fristende
 • forførende og forlokkende
 • for gode til å være sanne (for vonde til å være sanne)
 • for mye av det gode
 • for mye av det usunne, for lite av det sunne

Men tilbakemeldinger er aldri som tilbudet fra Don Corleone: Noe du ikke kan takke nei til.

VI KAN TAKKE NEI

Vi kan heldigvis selv velge hva vi går forbi, og hva vi takker ja til. For eksempel ut fra

 • nytteverdien tilbakemeldingen har – inneholder den noe som vil gjøre meg flinkere/bedre?
 • hva effekten av den vil være – vil den bygge meg opp eller trekke meg ned?
 • troverdigheten – er tilbakemeldingen til å stole på? / er avsender til å stole på?

Det er fort gjort å falle for en fristelse, og av og til er det lov, men det er aldri en naturlov

INVITASJONER

Tilbakemeldinger kan invitere deg til å føle deg bl.a.

 • glad og stolt
 • smigret
 • såret og lei deg
 • sint og sur

Det hender av og til at invitasjoner ikke passer inn i resten av planene dine. Av og til lønner det seg å takke nei, eller i det minste til å forskyve til senere: Jeg hører hva du sier, men jeg orker ikke å ta stilling til det akkurat nå!

GAVER

Tilbakemeldinger kan være gaver som du kan ta med deg og gjemme i hjertet ditt. De kan gi deg glede og vekst, redde deg fra tabber og feil og ikke minst vise deg hvem som er på ditt lag, hvem som er din heiagjeng, hvem du kan stole på og bygge på. Du kan hente gavene fram når du senere måtte trenge dem, og de vil varme deg og kjærtegne deg.

Men husk at det er som på julaften: Mye av det du pakker ut kan være kjøpt på billigsalg, noe du ikke har bruk for, eller noe du har mer enn nok av fra før.

Husk også at gave kan hete gift på engelsk og kan være det – et overgrep.

Det er tre forpliktende sider ved gaver som vi må ta hensyn til:

Vi kan være forpliktet til å gi dem.

Vi kan være forpliktet til å ta imot og vise takknemlighet.

Vi kan være forpliktet til å gjengjelde gaven.

REGLER

Gode regler til den som gir, kan være:

Legg kjærlighet i gaven (Kanskje en provoserende påstand: En leder som ikke elsker sine medarbeidere, er en dårlig leder.).

Gi bare noe du mener vil være nyttig.

Gi bare noe som vil være vekstfremmende også for deg.

TILBAKEMELDINGER ER ALDRI SANNE ELLER FALSKE

Tilbakemeldinger kan være nyttige eller unyttige, vekstfremmende eller nedbrytende, relevante eller irrelevante.

Betydningen av tilbakemeldingen vil ofte være forankret i relasjonen mellom hen som gir og hen som mottar.

COACHENDE LEDERSKAP

Det å bygge en god tilbakemeldingskultur er etter min mening en av de viktige oppgavene til coachende lederskap. En god tilbakemeldingskultur skaper tillit, trygghet eller ureddhet og engasjement.

Bildet over viser en lekende måte å bygge en slik kultur på, slik vi øvde det på NLP Leadership Practitioner i Stavanger i helgen.