VIRKELIGGJØR DIN LIVSDRØM – GRATIS INFORMASJONSKVELD

VIRKELIGGJØR DIN LIVSDRØM – UTDANNING I NLP-BASERT COACHING

Informasjon om utdanning i NLP-basert coaching

NLP Practitioner – gratis innføringskveld i Bergen

Torsdag 31. august kl. 1800

Virkeliggjør din livsdrøm og utdann deg til NLP-basert coach. Da kan du også bidra til at andre får virkeliggjort sine mål og livsdrøm.

Vi har fortsatt noen få ledige plasser på det kullet som starter i Bergen nå i september.

Meld deg gjerne på til gratis innføringskveld i Bergen for å få vite mer om hvorfor en utdanning i NLP-basert coaching er akkurat det rette for deg.

NLP Practitioner er en spennende reise til nye erfaringer, nye opplevelser og ny kunnskap og innsikter som både beriker og gir mening.

Samtidig er det et fag som formidler verktøy til vellykket og empatisk kommunikasjon, bevisstgjøring og integrering av verdier, målsetting og måloppnåelse, problemløsning og frigjøring av potensial.

Fra dag én starter en jakt på det som virker, og på dine personlige ressurser, kraftkilder – på alt det som lar deg blomstre. Og ikke minst: En jakt på alt det som gjør at du kan være til inspirasjon og hjelp for andre.

NLP-basert coaching har fokus på ressurser og løsninger. Første trinn, NLP Practitioner, er et stort verktøyskrin som du lærer å bruke gjennom praktisk trening.

 I tillegg til faget får du masse igjen for det på rent privat og personlig:

Det er gøy, det er sosialt, du får kanskje nye venner for livet, det er lekent, og du blir sett og hørt, du blir tatt på alvor, pluss at du blir veldig godt kjent med det som virkelig teller i livet ditt, det som er viktig for deg og det som gjør at du er viktig.

En slik utdanning har altså mye å by på av personlig glede – finne seg sjøl og gjøre noe for seg selv, ikke bare være til for de andre.

Men i tillegg lærer du verktøy og metoder som gjør deg i stand til å bidra og løfte andre.

Dette er noe av det vi selv har erfart og som våre deltakere gir oss tilbakemelding om at de sitter igjen med:

 • Konkrete verktøy til ledelse og selvledelse som kan tas i bruk umiddelbar
  og gjør oss rustet til å møte hverdagens utfordringer privat og på jobb.
 • Verktøy som gjør oss robuste og fleksible.
 • Vi kommuniserer bedre, med oss selv og andre.
 • Vi blir tryggere i våre ulike roller – som leder, som forelder, som kollega, ja kanskje til og med som partner eller venn.
 • Vi får nye perspektiver.
 • Vi blir fleksible og får tilgang til flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

Delta på denne gratis innføringskvelden, Virkeliggjør din livsdrøm, så får du vite mer om hva du personlig vil ha igjen for en utdanning i NLP-basert coaching hos Ålreit Institutt.

Trenerteam Ålreit

Våre NLP-utdanninger sertifiseres med godkjenning fra American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingsskjema_Virkeliggjør din livsdrøm
Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

JAKTEN PÅ DET SOM VIRKER – UTDANNING I NLP-BASERT COACHING

Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

JAKTEN PÅ DET SOM VIRKER – UTDANNING I NLP-BASERT COACHING

Informasjon om utdanning i NLP-basert coaching

NLP Practitioner – gratis webinar

Onsdag 16. august kl. 1800

Trenger du en ny boost, ny inspirasjon eller kanskje til og med en ny retning i livet ditt?

Da er kanskje en utdanning i NLP-basert coaching akkurat det rette for deg.

NLP Practitioner er en spennende reise til nye erfaringer, nye opplevelser og ny kunnskap og innsikter som både beriker og gir mening.

Samtidig er det et fag som formidler verktøy til vellykket og empatisk kommunikasjon, bevisstgjøring og integrering av verdier, målsetting og måloppnåelse, problemløsning og frigjøring av potensial.

Fra dag én starter en jakt på det som virker, og på dine personlige ressurser, kraftkilder – på alt det som lar deg blomstre. Og ikke minst: En jakt på alt det som gjør at du kan være til inspirasjon og hjelp for andre.

NLP-basert coaching har fokus på ressurser og løsninger. Første trinn, NLP Practitioner, er et stort verktøyskrin som du lærer å bruke gjennom praktisk trening.

OPPSTART I BERGEN 8. SEPTEMBER 

I tillegg til faget får du masse igjen for det på rent privat og personlig:

Det er gøy, det er sosialt, du får kanskje nye venner for livet, det er lekent, og du blir sett og hørt, du blir tatt på alvor, pluss at du blir veldig godt kjent med det som virkelig teller i livet ditt, det som er viktig for deg og det som gjør at du er viktig.

En slik utdanning har altså mye å by på av personlig glede – finne seg sjøl og gjøre noe for seg selv, ikke bare være til for de andre.

Men hva er den konkrete nytteverdien?

Dette er noe av det vi selv har erfart og som våre deltakere gir oss tilbakemelding om:

 • Konkrete verktøy til ledelse og selvledelse som kan tas i bruk umiddelbar
  og gjør oss rustet til å møte hverdagens utfordringer privat og på jobb.
 • Verktøy som gjør oss robuste og fleksible.
 • Vi kommuniserer bedre, med oss selv og andre.
 • Vi blir tryggere i våre ulike roller – som leder, som forelder, som kollega, ja kanskje til og med som partner eller venn.
 • Vi får nye perspektiver.
 • Vi blir fleksible og får tilgang til flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

Delta på dette gratis webinaret, så får du vite mer om hva du personlig vil ha igjen for en utdanning i NLP-basert coaching hos Ålreit Institutt.

PÅMELDING - JAKTEN PÅ DET SOM VIRKER

COACHING OG ENDRING

COACHING OG ENDRING

Hvor stort er ditt behov for endring?

Er coaching og endring et tema for deg? Kanskje vil du ikke at noe skal endre seg i det hele tatt? Du syns kanskje at det er mer enn nok allerede: Verdensordning, klima, ny teknologi, nye systemer, omstillinger, omorganiseringer, sommertid, vintertid. Mas, mas, mas – aldri fred å få!

Ingenting blir som det var, og ingenting ser kanskje ut til å bli som det skulle være.

Og du selv? Hvorfor skal du endre deg? Hvem er det som sier det? Er du ikke god nok som du er?

HVORFOR COACHING OG ENDRING?

For en del år tilbake ble coaching anklaget for å legge endringspress på folk. Coaching var en disiplin, ble det sagt, som insinuerte at det er feil på folk flest, at coachene kommer med et budskap om at du trenger forbedring.

Men endring har lite med feil å gjøre. Alt er i endring hele tiden. Du endrer deg om du vil eller ikke. Du trenger ikke en coach til det.

BIDRAGET

Det coaching kan bidra med, er hjelp til blant annet:

 • å styre endringen i en retning som du ønsker
 • å sette meningsfulle mål og finne veier for å nå dem
 • å skille mellom forhold og endringer som du kan påvirke og slike som ligger utenfor din kontroll
 • å stå i og takle endringer som påvirker deg, privat eller på jobb
 • å frigjøre potensial slik at du kan utvikle nye sider ved deg selv og blomstre
 • å bli bevisst og tydelig i dine ulike roller og i stand til å kommunisere det
 • å prestere på en måte som er økologisk, dvs. passer inn i helheten

En coach kan være din heiagjeng og din sparringspartner, en som ser og hører deg, men også en som utfordrer deg og konklusjonene dine.

UTBEDRING AV FEIL

Men en coach vil aldri utbedre dine feil eller skape deg om til et bedre menneske. Den jobben får du ta sjøl!

Og igjen: Hvorfor bry seg? Hvorfor kan du ikke være som du er, la ting rulle og gå, leve i nuet og stort sett gi F?

Fordi det ikke dekker dine behov. Fordi det ikke gjør deg lykkelig. Fordi det ikke gjør deg stolt.

BEHOVENE

Alle mennesker har behov for å

 • kunne styre sitt eget liv, ta grep, være selvstendige i sine valg
 • mestre, være flinke til det de gjør, lykkes
 • etablere gode relasjoner til andre mennesker og dyr (vi er flokkdyr, alene går vi lett til grunne)

Styrt endring er utvikling – personlig utvikling, lederutvikling, organisasjonsutvikling.

KONSEKVENSENE

Hvis du ikke er i utvikling, stagnerer du. Verden distanserer deg.

Som forelder taper du kontakten med dine barns virkelighet.

Som fotballtrener blir du kanskje en legende, men ubrukelig

Som leder en hindring og bremse.

Det styrte nye er ikke nødvendigvis bedre enn det gamle. Det er annerledes. Og det er bedre. For alt rundt har endret seg. Paradokset er at du vil være helt annerledes om du ikke blir annerledes.

HARLEY ELLER KAJAKK?

Hvis du forsømmer styrt endring, er sjansen stor for at du en morgen våkner opp etter en urolig drøm og spør deg selv: Hvor har jeg vært? Hva har jeg gjort? Hvordan kunne jeg kaste bort alle disse årene?

Det kalles midtlivskrise, og den blir bitrere jo senere i livet den inntreffer.

Trøsten er at du da alltids kan kjøpe deg en Harley eller en kajakk, du kan skille deg og finne en yngre kjæreste, eller du kan begynne å spille golf. Og så er utviklingen på en måte i gang igjen.

Hvis du syns at det blir litt vel mye klisjé, kan det være en idé å kontakte en dyktig coach. Dersom dere da får til et fruktbart samarbeid – som er helt avgjørende for at en coachingprosess skal bli vellykket – kan du så dykke ned i det som virkelig vil gi livet ditt kvalitet for å hente opp skattene som ligger der – for å snakke litt i bilder.

En dyktig coach vil da også hjelpe deg å huske at perler, diamanter og mye annet av det som er vakkert, oppstår gjennom sår, smerte og høyt press.

EN DYKTIG COACH

En dyktig coach vil ikke motivere deg og inspirere deg gjennom sine erfaringer, men gjennom en bevisstgjøring av dine erfaringer.

Eller som Bob Dylan sa det: Whatever colors you have in your mind, I’ll show them to you and you’ll see them shine!

Som du ser har tida gått forbi meg også. Jeg henger fortsatt fast i et musikkbilde fra 60-/70-åra.

Fortsatt god sommer!

PS
Her finner du informasjon om vår tre trinns utdanning i NLP og coaching:

NLP Practitioner

NLP Master Practitioner

Integrativ coaching

 

Kanskje du også vil være en som bidrar med coaching og endring?

 

Nytteverdien av en utdanning i NLP

WHAT’S IN IT FOR ME? Hva er nytteverdien? Gratis webinar

Nytteverdien av en utdanning i NLP

WHAT’S IN IT FOR ME?

HVA ER NYTTEVERDIEN AV EN UTDANNING I NLP OG COACHING?

Gratis webinar 28. juni 2023

Kl. 19-20

Det koster å ta en utdanning i NLP og coaching med fysisk oppmøte i et undervisningslokale. Du investerer penger og du investerer tid. Kanskje investerer du også mot – beveger deg ut av komfortsonen for å ta opp tema som er både ukjente og utfordrende.

I tillegg til faget får du overraskende masse igjen for det, som du kanskje aldri vil oppleve digitalt:

Det er gøy, det er sosialt, du får kanskje nye venner for livet, det er lekent, og du blir sett og hørt, du blir tatt på alvor, pluss at du blir veldig godt kjent med det som virkelig teller i livet ditt, det som er viktig for deg og det som gjør at du er viktig.

En slik utdanning har altså mye å by på av personlig glede – finne seg sjøl og gjøre noe for seg selv, ikke bare være til for de andre.

Men hva er den konkrete nytteverdien?

Dette er noe av det vi selv har erfart og som våre deltakere gir oss tilbakemelding om:

 

 • Konkrete verktøy til ledelse og selvledelse som kan tas i bruk umiddelbar
  og gjør oss rustet til å møte hverdagens utfordringer privat og på jobb.
 • Verktøy som gjør oss robuste og fleksible.
 • Vi kommuniserer bedre, med oss selv og andre.
 • Vi blir tryggere i våre ulike roller – som leder, som forelder, som kollega, ja kanskje til og med som partner eller venn.
 • Vi får nye perspektiver.
 • Vi blir fleksible og får tilgang til flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

 

Delta på dette gratis webinaret, så får du vite mer om hva du personlig vil ha igjen for en utdanning i NLP og coaching hos Ålreit Institutt.

 

Les mer om trinn I, NLP Practitioner her:

NLP Practitioner

 

 

UTDANNING I NLP OG COACHING – GRATIS INFOMØTE

Jan Otto Hovda NLP Trainer, kursansvarlig

UTDANNING I NLP OG COACHING – BERGEN

GRATIS INFORMASJONSMØTE 

Hotel Thon Orion, Bradbenken, 1. juni 2023

kl. 18:30

Vi inviterer til et gratis informasjonsmøte i Bergen der vi vil presentere oss selv, fortelle om vår utdanning i NLP og coaching som starter med NLP Practitioner i Bergen 8. september 2023. 

Vi vil også svare på spørsmål, og du vil få god anledning til å bli personlig kjent med oss.

Velkommen!

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema

DIN INDRE KRITIKER – VENN ELLER FIENDE?

DIN INDRE KRITIKER – VENN ELLER FIENDE?

Hvem snakker du med når du snakker med deg selv?

Snakker du i det hele tatt? Eller tar du bare imot?

Jeg sitter her midt i påsken og skriver denne teksten som jeg håper at du vil lese. Inne i hodet mitt kverner en stemme. Den sier: «Nå er du feig igjen – og opportunistisk. Du sier at nynorsk er en del av din identitet, språk er identitetsbyggende. Og så skriver du på bokmål, bare fordi du vet at om du skriver «indre kritikar» så kan du glemme alle algoritmer, ingen søker på det, du vil ikke bli lest, du vil ikke bli likt, kanskje vil du bli hatet, og du er for svak til å stå i det. Din korrupte svekling! Osv., bla, bla, bla.»

Hva kan jeg svare på slikt? Hver gang jeg prøver, runger det tilbake: «Løgn, løgn, løgn!»

Selvbildet mitt daler. Selvfølelsen lander i kjelleren.

Min indre kritiker har overtaket, og jeg vet med hele meg at hen har rett.

Indre dialog

Selvsnakk kalles ofte indre dialog. Dialog betyr «gjennom samtale» og forutsetter minst to samtalepartnere. Men av og til har denne samtalen mer preg av å være en «monolog», enetale. (Og i det jeg skriver dette, roper stemmen triumferende: «Ha, det er det jeg sier! Du er for svak til å ta igjen!»)

KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN

Det er som med skigarden: Du har en du også – alle har. Men til forskjell fra skigarden varer din indre kritiker evig. Du blir ikke kvitt den. Hen er et medlem av ditt indre team og har absolutt oppsigelsesvern.

Vi må altså alle finne gode måter å håndtere denne indre stemmen på, lære oss å leve med den, og kanskje også lære oss å lære av den.

Og da kan et sted å begynne være selve tituleringen. Hva skal vi døpe hen?

Sabotøren, Styggen på ryggen, Jævelen, Gremlin?

Nomen est omen. Navnet forplikter. Alle må prøve å leve opp til sitt navn.

Dersom du kaller din indre kritiker for Sabotøren, legger du til rette for at hen blir nettopp det. Og i verste fall er du hele tiden på leting etter det som bekrefter at hen er det.

Gullungen

Hva ville være annerledes om du f.eks. kaller hen Sukkerklumpen eller Gullungen?

Eller blir det for barnlig, er din indre kritiker heller eldre enn yngre enn deg selv? Kanskje en del av ditt «foreldre jeg», en del av Loven?

Eller er hen en av din «peer group»? En du har vokst opp sammen med og gjort felles erfaringer med? En på ditt nivå?

Hva kaller du hen da?

Stemmen i hodet mitt, som jeg siterte ovenfor, kaller jeg Vestlandsfanden. Vi kan ha en røff tone oss imellom av og til, men stort sett er vi livets glade gutter og gode venner. Ofte er det oss mot røkla.

RELASJONEN

Navnet har selvsagt også noe med relasjonen å gjøre. Hvis du f.eks. kaller et annet menneske for idiot, så legger du visse føringer for hvilket forhold dere skal ha til hverandre.

Skal din indre kritiker være venn eller fiende? Det må dere kanskje finne fram til i fellesskap, gjennom samtale, dialog.

Husk:

En god venn sier fra når du gjør noe som ikke er i orden.

En god venn setter grenser, men på omtenksomt vis.

En god venn støtter deg, forsvarer deg og holder med deg når du står alene imot mange.

En god venn ser deg og lytter.

Og relasjonen er alltid gjensidig. Samtidig vet vi at vi ikke så lett får gjort noe med andre, så det kan lønne seg å starte med seg selv.

Og hvem er du i dette bildet? Ja, for vi har snakket i bilder nå. Så det er bare å fortsette fargeleggingen.

Lykke til!

 

Hvis du trenger flere impulser til å få i gang en konstruktiv samtale med din indre kritiker, kan du jo komme på vår gratis workshop i Bergen 20. april. Det kan bli både morsomt og lærerikt.

www.alreit.no/workshop2004

 

Kitsugi - reparasjon eller livskunst

KINTSUGI – reparasjon eller livskunst?

Kitsugi - reparasjon eller livskunst

KINTSUGI – reparasjon eller livskunst?

JAKTA PÅ EDELMETALLET – GULLGRAVAR ELLER ALKYMIST?

Nok eitt år er i gang, nok eitt er forbi – i eit privilegert liv, i eit velståande land.

Morgonen er mørk, og eg sit og tenker tilbake på ein av dei første ferieturane eg hadde i lag med min noverande familie, til ei hytte ved ein norsk fjord – fjell, sjø og, sjølvsagt, plenty med regn.

Då det var over og vi skulle levere nøkkelen, spurte ikkje vertinna om vi hadde hatt det fint. Ho flirte og spurte: Kva har de øydelagt?

Ein spøk – ja visst. Men noko kan fort gå i knas. Ein del av spora vi etterlet oss, er skåra etter det som har gått sundt. Ein del av dei spora livet etterlet i oss, er skåra etter det som har gått sundt – skår i gleda, sår i sinnet.

Når ein kjem litt opp i åra, kan det bli ein del å flikke på.

KINTSUGI

Sprekken

Mange skriv fint og godt om sprekken der lyset kjem inn, eller om japansk reparasjonskunst, kintsugi, der brotne kar og krukker limast saman att med gull og får høgare verdi enn då dei var heile.

Dette er sterk metaforbruk og sterk symbolikk, til trøyst og til å halde motet oppe og gå vidare.

Dei såra du har fått, det vonde du har opplevd, gjer deg til den du er, gjer deg verdifull – når du limer bitane saman med gull.

KARLSONS LIM

Reparatørane

Og alle i min alder veit at to reparatørar er betre enn ingen reparatørar, at livet heng i ein tynn tråd, og at mykje kan rakne.

Der eg vaks opp gjekk det ikkje så mykje i gull. Vi brukte vel helst Karlsons lim når ein hank var broten av og kjørel skulle vølast. Ikkje hadde kara og koppane så høg verdi heller, verken før eller etterpå. Nytteverdien stod høgare enn den estetiske.

POMPEL OG PILT

Som coach har eg heller ikkje rolla som verken Pompel eller Pilt,  sjølv om eg kjenner nok av folk som meiner at NLP er healing. Reparasjonane kan ein coach kanskje med fordel overlate til andre, t.d. legar, psykologar eller psykiatrar. Coachen si oppgåve er (etter mi meining) meir å rette blikket opp og fram for å finne gode løysingar, gode strategiar, gode og fremjande handle- og tankemønster, men òg å bidra til sjølvinnsikt, sjølvbilde, tiltru og motivasjon.

Når blikket vender bakover, er det for å hente opp og fram ressursar i form av erfaringar og tileigna kompetanse. Kva har du fått til? Kva har du vore igjennom? Kva har du lært?

I ein slik prosess er det fort gjort å støyte borti skåra. Mange som er kritiske til coaching og coachar, meiner og at faren er stor for å skjære seg på dei, rippe opp att sår som ein har brukt så lang tid og så mykje krefter på å dekke til.

KOR ER GULLET?

Gull

Og kor er gullet? Det er ikkje sikkert at det ligg oppe i dagen. Det kan vere vanskeleg å få auge på. Eller det kan koste for mykje, gruva ser ikkje ut til å vere drivverdig. Kanskje verkar det lettare å ty til Karlsons lim, klistre saman bitane, stå i det, ta det som det er, halde ut.

Ikkje til å kimse av det. Det ligg høg kompetanse i å tole mykje av det eit liv har å by på.

Likevel: Ingenting er så galt at det ikkje er godt for noko!

For meg har NLP alltid hatt, og har framleis, to sider:

Den eine sida er stråleglanssida, den som blendar, persondyrkinga og dyrkinga av individuell suksess, jakta etter einaren og etter å verte einaren. I verste fall: We’re only in it for the money eller dyrking av eigen narsissisme.

Den andre sida er gullgravarsida. Tanken at all erfaring kan gjerast om til god erfaring. Sjølv våre verste feilgrep og våre dårlegaste avgjerder kan vere kjelde til utvikling og vekst.

LIVSKUNST

Alkymi

NLP-basert coaching har gjort meg i stand til å oppgradere alle mine tidlegare erfaringar, til å gjere alt det unyttige og tilsynelatande meiningslause eg har kasta bort tid på, til noko eg kan ha både nytte og glede av. Og finn eg ikkje nytteverdien, så har eg i det minste ei god historie.

Så kanskje gullgravar er feil ord å bruke. Kanskje eg heller skulle kalle det alkymi.

Vi må lage gullet. Og vi må ikkje reparere antikke vasar, men lage nye av dei delane som er til disposisjon. Vi kan skape oss sjølv som kunst. Vakre, men ikkje reint dekorative. Livskunst.

Her kan du lese meir om NLP Practitioner

TILBAKEMELDINGER – HVA ER DET, OG HVORFOR SÅ VANSKELIG?

TILBAKEMELDINGER – HVA ER DET?

Hva er en tilbakemelding? Og hvorfor er det av og til så vanskelig å gi den og vanskelig å ta imot den?

Her et forsøk på å gi noen svar. Kanskje du har flere og bedre som du ønsker å dele? Jeg takker gjerne ja til det.

KOMMUNIKASJON

Tilbakemeldinger er en måte å kommunisere på for å

 • skape tillit, motivasjon, engasjement og vekst
 • sette rammer og grenser
 • signalisere forventninger, ønsker og behov
 • gi uttrykk for tilstand, emosjoner og reaksjoner

Tydelig kommunikasjon gir klarhet og (psykologisk) trygghet. Tydelig kommunikasjon kan også øke potensialet for åpen konflikt og uenighet. Det kan kreve mot å gi en tydelig tilbakemelding.

INGEN TILBAKEMELDING ER OGSÅ EN TILBAKEMELDING

Dersom dette stemmer, at tilbakemeldinger er kommunikasjon, så gjelder også følgende regel for dem: DET ER IKKE MULIG IKKE Å KOMMUNISERE.

Ingen tilbakemelding er også en tilbakemelding.

TILBUD

Tilbakemeldinger er tilbud, og som alle tilbud kan de være

 • gode å få når kontoen er slunken
 • attraktive og fristende
 • forførende og forlokkende
 • for gode til å være sanne (for vonde til å være sanne)
 • for mye av det gode
 • for mye av det usunne, for lite av det sunne

Men tilbakemeldinger er aldri som tilbudet fra Don Corleone: Noe du ikke kan takke nei til.

VI KAN TAKKE NEI

Vi kan heldigvis selv velge hva vi går forbi, og hva vi takker ja til. For eksempel ut fra

 • nytteverdien tilbakemeldingen har – inneholder den noe som vil gjøre meg flinkere/bedre?
 • hva effekten av den vil være – vil den bygge meg opp eller trekke meg ned?
 • troverdigheten – er tilbakemeldingen til å stole på? / er avsender til å stole på?

Det er fort gjort å falle for en fristelse, og av og til er det lov, men det er aldri en naturlov

INVITASJONER

Tilbakemeldinger kan invitere deg til å føle deg bl.a.

 • glad og stolt
 • smigret
 • såret og lei deg
 • sint og sur

Det hender av og til at invitasjoner ikke passer inn i resten av planene dine. Av og til lønner det seg å takke nei, eller i det minste til å forskyve til senere: Jeg hører hva du sier, men jeg orker ikke å ta stilling til det akkurat nå!

GAVER

Tilbakemeldinger kan være gaver som du kan ta med deg og gjemme i hjertet ditt. De kan gi deg glede og vekst, redde deg fra tabber og feil og ikke minst vise deg hvem som er på ditt lag, hvem som er din heiagjeng, hvem du kan stole på og bygge på. Du kan hente gavene fram når du senere måtte trenge dem, og de vil varme deg og kjærtegne deg.

Men husk at det er som på julaften: Mye av det du pakker ut kan være kjøpt på billigsalg, noe du ikke har bruk for, eller noe du har mer enn nok av fra før.

Husk også at gave kan hete gift på engelsk og kan være det – et overgrep.

Det er tre forpliktende sider ved gaver som vi må ta hensyn til:

Vi kan være forpliktet til å gi dem.

Vi kan være forpliktet til å ta imot og vise takknemlighet.

Vi kan være forpliktet til å gjengjelde gaven.

REGLER

Gode regler til den som gir, kan være:

Legg kjærlighet i gaven (Kanskje en provoserende påstand: En leder som ikke elsker sine medarbeidere, er en dårlig leder.).

Gi bare noe du mener vil være nyttig.

Gi bare noe som vil være vekstfremmende også for deg.

TILBAKEMELDINGER ER ALDRI SANNE ELLER FALSKE

Tilbakemeldinger kan være nyttige eller unyttige, vekstfremmende eller nedbrytende, relevante eller irrelevante.

Betydningen av tilbakemeldingen vil ofte være forankret i relasjonen mellom hen som gir og hen som mottar.

COACHENDE LEDERSKAP

Det å bygge en god tilbakemeldingskultur er etter min mening en av de viktige oppgavene til coachende lederskap. En god tilbakemeldingskultur skaper tillit, trygghet eller ureddhet og engasjement.

Bildet over viser en lekende måte å bygge en slik kultur på, slik vi øvde det på NLP Leadership Practitioner i Stavanger i helgen.

GJØR DET SYNLIG – SYSTEMISK METODESEMINAR

Gjør det synlig – gode løsninger med systemiske oppstillinger

Bergen 11.-13. november

Tid: Fre. kl. 13-18, Lør. kl. 9-17, søn. 10-15
Sted: Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen
Pris: Jubileumspris 3920 (fullpris 4900,-)
Bruk koden: JUBILEUM20 ved betaling
 

3 dagers metodeseminar
Konstruktive løsninger ved hjelp av visualisering og en kreativ tilnærming.

Målgruppe: terapeuter, psykologer, NLP-coacher og andre coacher, pedagoger,
HR-ansvarlige og andre som jobber med individer, grupper og team.

Formål: formidle grunnleggende kunnskaper om arbeid med systembrett
i terapeutiske og coachende samtaler. Gjennom mange praktiske øvelser
vil deltakerne bli fortrolige med systembrettet som verktøy, slik at de selv kan ta det i bruk på sitt arbeids

En oppstilling på systembrett kan hjelpe til å

• finne gode løsninger i familiekonflikter, ved utfordringer i team eller andre mellommenneskelige konflikter
• kartlegge vanskelige temaer eller relasjoner
løse utfordringer i team på arbeidsplassen
• bearbeide helserelaterte spørsmål, arbeid med symptomer som stress, ubehag, angst, belastende følelser, indre konflikter som hindrer egen livsutfoldelse; uønskede adferdsmønstre eller tankemønstre
• utvikle gode beslutninger og avgjørelser, mål og visjoner, handlekraft og motivasjon

 

Systemisk Metodeseminar

KARTET ER IKKE TERRENGET

KARTET ER IKKE TERRENGET

La meg begynne med en personlig historie. For en del år tilbake lå sønnen min og jeg på ei hytte langt nord i de finske skogene. Vi var der for å oppleve villmarkslivet og hadde en kjentmann med oss. Landskapet var relativt flatt, preget av myr, vann og glissen skog. Det var få høydepunkter til å gi oss oversikt og orientering.

En dag var vår lokalkjente venn opptatt, så vi måtte finne ut av ting selv. På hytta lå det et kart fra 70-tallet med inntegnede stier. Min sønn og jeg valgte en rute for dagen, pakket tursekken og la i veg. Det var en vakker dag, stien på kartet var lett å finne igjen – helt til landskapet plutselig forvandlet seg til et enormt område med flathogst. Trestubber så langt vi kunne se, rester av greiner, trær som hadde dødd på rot, spor etter tunge maskiner. Terrenget var rasert, endret på brutalt vis. Stien på kartet fra 70-tallet hjalp oss bare til å finne vegen tilbake der vi hadde kommet fra.

70-tallet

Selv var jeg ung på 70-tallet. Tiåret utgjorde overgangen fra barn til voksen, en fase i livet som brukes til å lage kart. Kartografene lar seg lett identifisere: En onkel, et par sterke personligheter i min «peer group», tilfeldige møter med mennesker som utviklet seg til vegkryss – i tillegg selvsagt: forfattere, låtskrivere, osv.

Stiene som ble inntegnet på disse kartene, kan jeg fortsatt følge tilbake dit. Jeg kan gjenoppleve hvor jeg kom fra, oppsøke på godt og vondt mine egne valg og vegskiller.

Men de duger kanskje ikke lenger som orientering videre framover. Landskapet ble rasert allerede på 80-tallet. Verden forandret seg. De som gikk et par klasser under meg på skolen, utstyrte seg med andre kart, opplevde andre møter, lyttet til annen musikk.

Når jeg fortsatt i dag påstår at det ikke er lagd god musikk etter 70-tallet, vet jeg godt at jeg orienterer meg etter et antikvert kart som kanskje burde få sin plass bak glass og ramme på veggen.

Bare for å ta et eksempel.

Kartografi

Ifølge Wikipedia har kartografi som «utgangspunkt at virkeligheten kan modelleres og at kartet er den mest effektive måten å kommunisere både om observerbare objekter og fenomener (for eksempel landformer) og om tema som er mindre håndfaste (for eksempel språk) …».

Mange av oss som driver med NLP-basert coaching vil kanskje si at «kartet er ikke terrenget» er den mest fundamentale forutsetningen i det vi gjør.

«Slagordet» er et sitat hentet fra boka «Science and Sanity», utgitt av Alfred Korzybski i 1933. Den fullstendige setningen lyder omtrent slik: «Kartet er ikke terrenget, men når kartet ligner terrengets struktur, er det nyttig.»

Vi lager oss indre kart av verden, og bruker disse kartene for å finne løsninger, retning og orientering.

Representasjonssystemet

Vi skaper det vi kaller «representasjoner» av virkeligheten og forholder oss til disse representasjonene, ikke til faktiske, eller objektive kjensgjerninger.

Kartet er en modell av virkeligheten, dvs. en abstraksjon og forenkling.

Modeller er aldri sanne eller falske, de er nyttige eller unyttige.

Vi tror ikke det vi ser, vi ser det vi tror. Vi orienterer oss etter og reagerer på vår representerte virkelighet.

Ut fra denne tankegangen, som også har karakter av å være kart, gjelder det å skape modeller med en struktur som ligner virkelighetens struktur og som hjelper oss å finne gode løsninger.

Det er da på sin plass å spørre: Hvilke representasjoner er det som fremmer oss? Hvordan kan vi «formulere» (med alt det vi har av språk) en abstrakt modell av vår virkelighet som ligner, men som samtidig åpner opp for det «gode»?

Som menneskehet, eller i hvert fall som verdensborgere i vår del av verden, lever vi nå i en tid med radikal endring av våre kart. I noen tiår har vi orientert oss etter forestillinger som har bidratt til optimisme og avslappet holdning (for ikke å si pytt pytt-holdning).

Våre nye kart

Nå har vi våknet til ny kald krig og krig. Vi tegner nye kart og nye modeller. Og «vi» tegner andre kart og andre modeller enn «de».

Jeg tror at det er avgjørende nå, hvordan vi «formulerer» våre representasjoner av virkeligheten.

En utdanning i NLP og coaching er et ypperlig valg for alle som vil være kartograf for eget terreng.