Seminar – “Helt i eget liv”

kr 6500

Hva vil det si å være helt i eget liv? Hvordan møter du motgang? Hvordan takler du farer og det som gjør vondt? Hvordan håndterer du suksess?

Vi inviterer til et 3-dagers seminar hvor vi utforsker helterollen og hva vi kan lære av gamle og nye helter og myter for selv å vinne mot, kraft og mening i å ta de utfordringer livet byr på.

Samtidig vil vi rette oppmerksomhet mot hva det vil si å være helt til stedet i livet, slik livet til enhver tid byr seg fram, med og uten rustning, med og uten «våpen», med og uten superkrefter.

Opplev et spennende seminar om hvordan du kan utfylle din helterolle, og hvordan du kan være ikke bare helt, men helt i eget liv.

Share

    Hva vil det si å være helt i eget liv? Hvordan møter du motgang? Hvordan takler du farer og det som gjør vondt? Hvordan håndterer du suksess?

    Vi inviterer til et 3-dagers seminar hvor vi utforsker helterollen og hva vi kan lære av gamle og nye helter og myter for selv å vinne mot, kraft og mening i å ta de utfordringer livet byr på.

    Samtidig vil vi rette oppmerksomhet mot hva det vil si å være helt til stedet i livet, slik livet til enhver tid byr seg fram, med og uten rustning, med og uten «våpen», med og uten superkrefter.

    Opplev et spennende seminar om hvordan du kan utfylle din helterolle, og hvordan du kan være ikke bare helt, men helt i eget liv.