SEMINAR KAMEL

kr 5500

KAMEL is a new process tool based on experiences from team / group coaching and individual coaching. It can be used as a tool in project management in the development and implementation of projects, as a tool to support and help entrepreneurial companies to build community and create identity. At the same time, it is a tool for the development of leaders.

Maybe you need to define more clearly for yourself your individual leadership or entrepreneurial role, or maybe you are a coach or mentor who will help others do this.

KAMEL is a process tool that i.a. can provide answers to:

 • What type of leader should I be?
 • What should be characteristic of me?
 • How should I deal with challenges, success and adversity?
Share

  KAMEL er et nytt prosessverktøy basert på erfaringer fra team-/gruppecoaching og individuell coaching.

  Det kan brukes som verktøy innen prosjektledelse ved utvikling og gjennomføring av prosjekter, som verktøy for å støtte opp om og hjelpe gründerbedrifter til å bygge fellesskap og skape identitet. Samtidig er det et verktøy for utvikling av ledere.

  Kanskje trenger du å definere tydeligere for deg selv din individuelle leder- eller gründerrolle, eller kanskje er du coach eller veileder som vil bidra til at andre gjør dette.

  KAMEL er et prosessverktøy som bl.a. kan gi svar på: Hvilken type leder skal jeg være? Hva skal være karakteristisk for meg? Hvordan skal jeg takle utfordringer, medgang og motgang?

  I løpet av dette 2-dagers seminaret vil du få en innføring i verktøyet, og gjennom en variert tilnærming vil du kunne rette fokus på deg selv og din egen rolle, på ditt team eller på din bedrift.

  Vi vil nærme oss dine tema med ulike rammer: oppmerksomt nærvær og meditasjon, kognitivt, men også kroppslig og energetisk, og symbolsk.

  Du vil oppleve to dager fulle av: kreativitet, tankeavklaring, impulser for konkrete veivalg, motivasjon og drivkraft.

  Passer for alle som er i en lederrolle, skal inn i en lederrolle, er gründer, prosjektleder, eller som går med planer om å starte opp egen virksomhet.

  Passer også som påbygging for etablerte coacher.