NLP Leadership Practitioner

En unik leder- og coachutdanning som utvikler dine ansatte og ledere slik at de evner å hente frem det beste i seg selv og andre.

Sted

STAVANGER

Pris

37.000,-

Sertifisering 

NLP Leadership Practitioner 

Undervisning

5x3 dagers moduler
ons-fre kl. 9-17

// Coaching som kommunikasjonsform,
 
klare strukturer og effektive mentale verktøy
som  hjelper ledere, team og medarbeidere til å lykkes

 

PÅMELDING
KONTAKT OSS

 

PÅMELDING
KONTAKT OSS

 

Kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap

 

 

NLP Leadership Practitioner

 (Business & Leadership Coach trinn 1)

Personlig vekst, utvikling og tydeligere lederskap - for deg selv, ditt team/dine medarbeidere

NLP Leadership Practitioner er en enkeltstående utdanning med stor  profesjonell og personlig nytteverdi. Utdanningen inngår samtidig som første del av vår tretrinns coachutdanning Integrativ Coach eller den mer spissede NLP Business & Leadership Coach.

En utdanning i NLP passer for deg som vil ha løsningsorienterte verktøy for profesjonell vekst, personlig vekst  og for utvikling av gode relasjoner. Enten du ønsker det for din egen del, for å bli en coachende leder, eller til bruk i kontakt med andre mennesker i profesjonelle sammenhenger; NLP Leadership Practitioner hjelper deg å frigjøre ditt potensial og få fram de beste ressursene i deg selv og i andre!

Hvordan kan vi best utvikle bedriftens menneskelige ressurser til et konkurransefortrinn?

Å kunne kartlegge og benytte seg av andres tenke- og handlemønster er en avgjørende ferdighet for alle med personalansvar, og denne ferdigheten brukes med stor effekt bl.a. ved ansettelse/intervju, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, teamutvikling og samarbeid.

 

Utdanningen passer for: 

ledere, mellomledere, HR-medarbeidere, HMS-rådgivere og nøkkelpersonell, helsepersonell personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere, selgere, selvstendig næringsdrivende og andre som vil utvikle sine tre nøkkelkvaliteter personlighet, kommunikasjon og metodisk kompetanse

 

Økt selvtillit, motivasjon, energi og effektive teknikker for å nå de målene du virkelig ønsker! 

 - Personlig vekst
-  Ledelse
- Selvledelse
- Prestasjonsledelse
- Kommunikasjon
- Ledelse
- Robusthet
- Motivasjon 
- Resiliens

 
 

 

 

Du tilegner deg: 

 • Du får høy personlig kompetanse og verdifulle verktøy for ditt arbeid med mennesker.

 • Du utvikler målrettet dine evner og ferdigheter til å lede deg selv og andre.

 • Du får effektive verktøy til profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og nye forandringsstrategier.

 • Du fremmer effektivt og målorientert de beste potensialer, ressurser og talenter som ligger i andre.

 • Du gjennomfører profesjonelle medarbeidersamtaler, motiverer andre til å lykkes og oppnå ønskede resultater.

 • Du bidrar til å identifisere forbedrings-potensial, sette mål, utvikle kreative omsetningsstrategier og utføre positive endringer for enkeltpersoner eller for virksomheten 

   

   

Vi skreddersyr!

Flere deltagere fra din virksomhet? 
Spør oss om hvordan vi kan spesialtilpasse utdanningen med bedriftsinterne opplegg.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi støtter deg gjennom utdanningen med vår coachende og engasjerte holdning og væremåte. 

 

Du skal selv kunne bruke og integrere de nye kunnskapene omgående, mellom modulene, både i yrket ditt og privat.

 

Vi er tilgjengelig for generell oppfølging og mentorering for best mulig resultat av din innsats. Individuell  coaching kan tilbys i tillegg på timebasis.

 

Lær coachende lederskap og bli en NLP Leadership Practitioner!

 
DU FÅR:

 • et faglig og personlig løft, ny inspirasjon og motivasjon

 • en arena for utviklingsprosesser, både for deg personlig og for bedriften

 • praktiske og effektfulle verktøy og metoder for selvledelse og grunnleggende medarbeider-, team- og ledercoaching

 • effektive spørreteknikker og språkmønstre for hvordan du kan kommunisere bedre med deg selv og andre

 • verktøy for å bygge en solid prestasjonskultur i team og organisasjon

 

 

 Varigheten på NLP Practitioner kan variere betraktelig fra tilbyder til tilbyder. En seriøs utdanning etter internasjonale retningslinjer tilsier minst 125 kontakttimer.

Hos oss går teori (30 %) og praksis (70 %)  hånd i hånd og sikrer en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. Opplæringsmetodikken involverer en aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utforske idéer på en strukturert måte i interaksjon med andre og anvende dem på egne temaer/praksisfelt.

Innhold og moduloversikt

Verktøy i tillegg til NLP-metodikk: 

JTI-personlighetstest/MBTI typeindikator, Ledertype, Teamkompass, Teamroller

Hvorfor NLP?

Nevro Lingvistisk Programmering

 • Et løsningsorientert verdisystem
  med fokus på prosess og resultat i
  stedet for årsak.
 • Et kraftfullt verktøy for å frigjøre ressurser, skape fleksibilitet, åpne opp for perspektiver og kreative individuelle løsninger og mestringstro
 • En katalysator for et positivt klima, for effektiv kommunikasjon og målrettet atferdsendring.
 • En metodikk og kommunikasjons-psykologi som gjør læring lettere, mer helhetlig og effektiv. 

Flere detaljer om utdanningen:

Vil du ha klarhet om utdanningen sett i forhold til dine behov, mål og visjoner?
Kontakt oss gjerne for en helt uforpliktende samtale. 

Kontakt oss

Ålreit Institutt:

KVALITET OG SOLID ERFARING 

Ålreit Coaching og Kompetansesenter og Ålreit Institutt har siden 2002 vært en av landets ledende og mest kompetente leverandører av personlig og profesjonell utvikling og vekst. Vi er blant Norges mest erfarne innenfor NLP- og coachingfaget og har solid kompetanse og internasjonale sertifiseringer.

Vi er en seriøs kvalitetsleverandør i vår bransje og står for trygghet og høy faglighet. Vi tilbyr solide, praktiske og yrkesrettede utdanninger med nasjonal og internasjonal sertifisering. Med coaching og NLP som effektivt verktøy, og med tett individuell oppfølging og veiledning, hjelper vi deg å finne din vei for å lykkes.

 Jutta S. Hovda

Faglig leder  

Jutta er en av de dyktigste og mest erfarne coacher og NLP-trenere i Norge – med masse erfaring og utfyllende kompetanse. Internasjonalt sertifisert NLP Master Trainer, DVNLP, ABNLP, Society of NLP

 

Jan Otto Hovda

Daglig leder og hovedtrener

Sertifisert coach med bred erfaring. Hans spesialområde er trening og coaching i interkulturell konflikthåndtering, par- og teamcoaching, mental trening og hypnoterapi/hypnose.

 

Elisabeth T. Wetteland

 NLP Coach

NLP coach med solid erfaring og bakgrunn innenfor HR, ledelse, karriererådgivning, reiseliv, talentutvikling, salg og marked.

 

Kontakt oss

Ja, jeg har bestemt meg!

For å frigjøre mitt potensial, både personlig og profesjonelt, og få frem de beste ressursene i meg selv og mine medarbeidere!

 

NLP Leadership Practitioner PÅMELDING

HELT I EGET LIV - OM Å TA MEDVITNE VAL

KVEN ER DU? "I CONTAIN MULTITUDES"