Personlig vekst og/eller en
helt ny retning og profesjon?

 

 

«Ålreit Institutt har balansert utdanningen på en slik måte at den blir meget profesjonell, samtidig som den har fokus på det praktiske. Dette har vært svært nyttig for meg både i og utenfor jobben min. 
Jeg anbefaler Ålreit til alle.»

- Jarle N. Johannessen 
Teamleder DNB Livsforsikring

 

Det er vår største prioritet at all undervisning i klasserom skal følge regjeringens smittevernregler nøye. Derfor finner klasseromsundervisningen kun sted i små grupper og store klasserom, med mer enn en meters avstand mellom deltakerne.

I løpet av fjoråret gjorde vi gode erfaringer med delvis digital undervisning/blended learning og vi fikk. svært gode tilbakemeldinger på vår måte å tilpasse undervisningen den skiftende koronasituasjonen.

Våre modulbaserte utdanninger for både personlig og profesjonell vekst, gir deg, uansett bakgrunn, karriere eller livshistorie, ganske enkelt en unik og LIVSFORANDRENDE MENNESKEKOMPETANSE, til bruk på deg selv og andre. 

 

Gjennombrudd

– utdanning i NLP og coaching

Vår tretrinns coachutdanning består av tre enkeltstående kurs som hver for seg og kombinert gir flere muligheter. Alle tre trinnene gir en egen sertifisering. De tre trinnene kan også tas som en NLP Business & Leadership Coach utdanning.


Ta en NLP-utdanning bestående av trinn en, eller bygg på med trinn to og bli en NLP Master Practitioner. Trinn tre er vår egen helt unike utdanning, som leder til en sertifisering i Integrativ Coaching, DNCF Sertifisert Coach.

 

 

 

 

Personlig utvikling
og faglig kompetanse, forandring og vekst
– med deg og dine mål som utgangspunkt

 

 DU STARTER MED EN AV DISSE:

NLP Practitioner
tar utgangspunkt i deg, din personlige utvikling og din livssituasjon, herunder også ditt arbeid. 

NLP Leadership Practitioner
har samme basis, men er mer spisset mot din rolle som leder, bedrifts- og lederutvikling, teamwork og coachende lederskap.

 

COACH TRINN 1

NLP Practitioner

COACH TRINN 2

NLP Master Practitioner

COACH TRINN 3

Integrativ Coaching

BUSINESS & LEADERSHIP COACH TRINN 1

NLP Leadership Practitioner 

 

// En investering for livet!

Er det din tur nå?

Til å investere i deg selv? I økt selvfølelse, motivasjon og energi til å skape livet du ønsker deg?

Er du klar for å ta kontrollen og være sjef i eget liv, uansett hvordan omgivelsene eller omstendighetene rundt deg til enhver tid er? Har du lyst til å utvikle deg personlig, å vokse som menneske og i rollen din? Vil du bli en bedre forelder, partner, venn, medarbeider, sjef eller teamleder? 

Står du ved et veiskille og lurer på hvilken retning du skal gå? Eller er du en grunder i startgropen som trenger å fininnstille deg selv og målet ditt?

Ønsker du deg resultater, å virkeliggjøre drømmer eller ganske enkelt å bli den du egentlig er, kanskje rett og slett kun for din egen skyld? 

Vil du helt konkret ha en nyttig og fremtidsrettet kompetanse, som ditt første steg på en utdanning eller som påbygg til kunnskap og erfaring du allerede har?  

Reisen begynner her ...

 

NLP Practitioner

En unik leder- og coachutdanning

Ny verdifull innsikt og tilgang til kraftfulle mentale verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og coachende lederskap.

Konkrete teknikker som gir deg, billedlig talt, sjumilsstøvler i alle profesjonelle sammenhenger hvor dine personlige prestasjoner eller din kommunikasjon med og relasjon med andre mennesker er avgjørende faktorer for resultatet.

NLP Leadership Practitioner

Jarle N. Johannessen 

Teamleder DNB Livsforsikring

«Ålreit Institutt har for meg vist seg å være dem som har balansert utdanningen på en slik måte at den blir meget profesjonell, samtidig som den har fokus på det praktiske. Dette har gitt meg stor nytte, både i min jobb og med tanke på coaching utenfor jobben. Jeg anbefaler Ålreit til alle.»

Hege Braseth

Saksbehandler, konsulent og veileder i barnevernet.

«Coachingutdannelsen har bidratt til at jeg har effektivisert og styrket mine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter. Jeg kan raskere konkretisere og nå målet ved hjelp av verktøy og strategier.»

 

I snart 20 år har vi skapt rom for utfordrende, erfarings- og opplevelsesbasert læring i trygge rammer. 

 

Det unike med en utdanning hos Ålreit er:

  • Vi tar hensyn til at alle NLP- og coachingstudenter er unike individer med ulik bakgrunn og ulike forventninger til utdanningen. Derfor tar vi utgangspunkt i hvor den enkelte befinner seg i dag, og tilpasser utdanningen individuelt.

  • Du vil oppleve hvordan vi coacher deg frem mot dine mål med utdanningen.

    Konkret betyr det for hver eneste student:
  • Ut fra dine egne forventinger og behov får du hjelp til å lage et meningsfullt mål med utdanningen.

  • Du blir klar over dine kortsiktige og langsiktige mål med utdanningen, og hvordan det du lærer integreres i privatlivet og på jobb.

  • Din kursansvarlige NLP-trener og coach veileder og mentorerer deg. Vi gir vekstfremmende tilbakemeldinger og evaluerer din personlige og kompetansemessige utvikling.


Ett ekstra pluss for mange studenter er at de opplever et fantastisk fellesskap med hverandre, et fellesskap som strekker seg langt ut over undervisningen og utvikler seg til langvarig samarbeid og vennskap.

 

 

Kvalitet og høy faglighet

Ålreit Institutt jobber for kvalitetssikring og bidrar aktivt til å høyne seriøsiteten og kvaliteten i bransjen.

Coaching er et eget fagområde som etter vår erfaring krever en kvalitetssikret utdanning, engasjement, fleksibilitet og mye mentorert trening. Vår 3-trinns utdanning retter seg etter kravene i ”Norsk Bransjestandard for Coaching” som er utarbeidet av Den Norske CoachForening.

 

Ålreit Institutt drives av profesjonelle coacher og trenere som i tillegg til nasjonal anerkjennelse som ”DNCF-godkjent coachingskole” også har andre internasjonalt godkjente sertifiseringer og godkjenninger.

 

Ålreit Institutt er “Member Academy of the European Coaching Association“, og din Ålreit-eksamen kan gi deg coachlisens hos European Coaching Association. ECA er et stort nettverk av internationalt agerende, profesjonelle coacher. Medlemskap i denne interesseorganisasjonen gir deg ikke kun tilknytning, men også helt spesielle muligheter for markedsføring, eller muligheter når du søker om jobb som coach/coachende leder i konserner som arbeider på internasjonalt nivå.

Vår faglige leder, Jutta S. Hovda er visepresident European Coaching Association i Norge.