Integrativ Coaching 

Sertifisert Coach DNCF

Vårt unike utdanningsprogram:
Systemisk coaching og coachingstrukturer
i profesjonell kontekst.

Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et system. Dette er viktig både for helhetlig livscoaching og for å forstå kompleksitet og dynamikk i organisasjoner/businesscoaching i en verden i rask forandring.

 

 

Trenger du svar på spørsmål om utdanningen sett i forhold til dine behov, mål og visjoner? Ta kontakt for en helt uforpliktende samtale.  
Kontakt oss

Sted

BERGEN oppstart 27.08.2021

Pris

32.500,-
+ mentorpakke
(18.000,-)

Sertifisering 

Integrativ Coach
Sertifisert Coach DNCF

Undervisning

5x3 dagers helgemoduler
fre-lør-søn kl 9–17

 

Modul 1 

27.08 - 29.08.21

Personlig kompetanse og profesjonalitet i coaching.

Innspill fra positiv psykologi.

Litteratur:“Coaching: hva-hvorfor-hvordan”, S. Gjerde.

 

Modul 2

08.10. - 10.10.21

Coachende lederstil og coaching i næringslivet; som ekstern eller intern coach i organisasjoner.

 Litteratur: “Å hjelpe medarbeidere og ledere til å lykkes” (M.E.Berg).

Modul 3

05.11. - 07.11.21

Systemisk og teamcoaching; personlig profesjonalisering som coach/coachende (prosjekt-)leder.

Litteratur: Systemisk Coaching En grundbog, Hanne V. Moltke, Asbjørn Molly

Modul 4

03.12. - 05.12.21

Positiv Psykologi; resiliens og helsecoaching; personlig profesjonalisering som coach/ coachende (prosjekt-)leder.

Litteratur: From coach to awakener, Robert Dilts

Modul 5

14.01. - 16.01.22

5.modul: Coaching verktøy til individuell coaching og teamcoaching. Trening av coachferdigheter, Coaching på sitt beste, evaluering.

NLP Practitioner

Få fram det beste i deg selv og andre

For å kunne lede andre må du først lede deg selv.
NLP Practitioner er selvutvikling på høyt nivå. Kurset gir deg både personlig og profesjonell vekst, med fokus på kommunikasjon, relasjoner, motivasjon og til syvende og sist: økt livskvalitet. 

En-til-en samtale?

Trenger du svar på spørsmål om utdanningen sett i forhold til dine behov, mål og visjoner? Ta kontakt for en helt uforpliktende samtale.  

Vi sender ikke spam, og du kan når som helst slette deg fra vår e-postliste.

 

Ta kontakt for PÅMELDING

Integrativ Coaching er et omfattende og optimalt verktøy for livs- og næringslivcoaching

 

Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et systemSertifsert Coach DNCF

 (Coach trinn 3)

Integrativ Coaching / Lederutvikling og coachende lederstil

”Integrativ Coaching” er trinn 3 i Ålreit Institutts coachingutdanning.

NLP-utdanningen på trinn 1 og 2 gir mulighet til personlig utvikling og formidling av kunnskaper og verktøy innen kommunikasjon og ledelse. Du tilegner deg ferdigheter for å gjennomføre forandringsprosesser innen livscoaching.

På trinn 3 er fokus på coachingstrukturer i profesjonell kontekst. Vi støtter deg i å utvikle din profesjonelle coachrolle. Innhold og hovedvekt ligger her på fagfeltet leder-, team- og konfliktcoaching for næringslivet.

 

 

Integrativ Coaching - En unik coachutdanning

 Vårt unike utdanningsprogram ”Integrativ Coaching” er utviklet av oss og basert på NLP som metodikk for kommunikasjon og adferdsendring  – ved hjelp av språk, strategier, verdier og mål. I tillegg underviser vi andre viktige og effektive coachingteknikker og framgangsmåter;

Vi tar bl.a. opp kraftfulle spørreteknikker, relevant stoff fra skjæringspunktet mellom coaching og psykologi og læring i organisasjoner. Samtidig formidler og fremmer vi en systemisk tenke- og handlemåte.

Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et system. Dette er viktig både for helhetlig livscoaching og for å forstå kompleksitet og dynamikk i organisasjoner/businesscoaching i en verden i rask forandring.

// Vårt mål er nyutdannede coacher som er blant de beste i markedet

Vi coacher profesjonelt og utdanner profesjonelle coacher og coachende ledere. Vi stiller vår erfaring og vår spisskompetanser til disposisjon, og vårt mål er nyutdannede coacher som er blant de beste på markedet; 

  • Coacher som er empatiske, inspirerende, kompetente, fleksible, kreative og løsningsorienterte
  • Ledere som bygger på en forståelse av Human Ressource (HR) i rammen av lærende organisasjoner
  • Ledere som definerer utvikling av potensialet som ligger i medarbeiderne som en del av sine oppgaver.

 

En coachingutdanning hos Ålreit Institutt gir deg faglig trygghet på flere måter:

  • Du opparbeider deg kompetanse, styrke og trygghet i coach- og lederrollen.

  • Vi arbeider med reelle caser, coachingtrening og vekstfremmende tilbakemeldinger, slik at du får rom til utvikling.
  • Under praksisfasen i siste delen av utdanningen mentorerer vi din coachingpraksis. Hvis du ønsker det hjelper vi deg med spesialisering, profilering og markedsføring.

  • Du får tilknytning til et faglig anerkjent nettverk av andre profesjonelle coacher.

 

Hvem tar vår coachingutdanning?

Studiet er åpent for alle. Vi tilbyr gratis “karrierecoaching” for å klarlegge nytteverdien av en coachingutdanning for deg, og vi lager en personlig studieplan sammen med deg.

Utdanningen passer utmerket for coacher og fremtidige coacher i egen virksomhet eller i bedrifter. Like godt passer den for ledere som ønsker å utvikle en coachende lederstil og bedriftens HR-potensial.

Tidligere studenter har svært variert bakgrunn: ledere, personalansvarlige, selvstendig næringsdrivende, selgere, lærere, leger, psykologer, psykoterapeuter, veiledere, alternative terapeuter, kundebehandlere, folk under omskolering og mennesker som ønsker å utvikle seg selv.

 

Opptakskrav og sertifisering:

Studiet ”Integrativ Coaching” er åpent for alle med annet tidligere relevant studium, yrkesutdanning eller videreutdanning.

Ønsker du sertifisering som coach, må du dokumentere et godkjent sertifikat som NLP MasterPractitioner.

Integrativ Coaching:
5 moduler undervisningstid à 3 dager. Coachingutdanningen hos Ålreit Institutt avsluttes med intern eksamen og kursbevis som dokumenterer bestått eksamen:

”Integrativ Coaching kvalifiserer til profesjonell Life- and Businesscoaching”.

Sertifisert Coach:
Hvis du kan dokumentere at du har gått gjennom hele 3-trinns utdanningen med bestått eksamen, og oppfyller de andre kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching, bl.a. 125 timer mentorert praksis, kan vi anbefale deg til en ekstern eksamen i regi av DNCF som leder deg til tittelen ”Sertifisert Coach”.

 

 

Vil du ha klarhet om utdanningen sett i forhold til dine behov, mål og visjoner?
Kontakt oss gjerne for en helt uforpliktende samtale. 

KONTAKT OSS

 Varigheten på NLP Practitioner kan variere betraktelig fra tilbyder til tilbyder. En seriøs utdanning etter internasjonale retningslinjer tilsier minst 125 kontakttimer.

Hos oss går teori (30 %) og praksis (70 %)  hånd i hånd og sikrer en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. Opplæringsmetodikken involverer en aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utforske idéer på en strukturert måte i interaksjon med andre og anvende dem på egne temaer/praksisfelt.

Innhold og moduloversikt

Kvalitet og solid erfaring

Siden 2002 har Ålreit Institutt vært en av landets ledende og mest kompetente leverandør av personlig og profesjonell utvikling og vekst. Vi er blant Norges mest erfarne innenfor NLP- og coachingfaget og har solid kompetanse og internasjonale sertifiseringer.

Vi tilbyr solide, praktiske og yrkesrettede utdanninger med nasjonal og internasjonal sertifisering. Med coaching og NLP som effektivt verktøy, og med tett individuell oppfølging og veiledning, hjelper vi deg å finne din vei for å lykkes.

 

 Jutta S. Hovda

Faglig leder  

Jutta er en av de dyktigste og mest erfarne coacher og NLP-trenere i Norge – med masse erfaring og utfyllende kompetanse. Internasjonalt sertifisert NLP Master Trainer, DVNLP, ABNLP, Society of NLP

 

Jan Otto Hovda

Daglig leder og hovedtrener

Sertifisert coach med bred erfaring. Hans spesialområde er trening og coaching i interkulturell konflikthåndtering, par- og teamcoaching, mental trening og hypnoterapi/hypnose.

 

 

MER OM OSS - Våre trenere og samarbeidspartnere

Ålreit  jobber for kvalitetssikring og bidrar aktivt til å høyne seriøsiteten og kvaliteten i bransjen.

Coaching er et eget fagområde som etter vår erfaring krever en kvalitetssikret utdanning, engasjement, fleksibilitet og mye mentorert trening. Vår 3-trinns utdanning retter seg etter kravene i ”Norsk Bransjestandard for Coaching” som er utarbeidet av Den Norske CoachForening.

Ålreit Institutt drives av profesjonelle coacher og trenere som i tillegg til nasjonal anerkjennelse som ”DNCF-godkjent coachingskole” også har andre internasjonalt godkjente sertifiseringer og godkjenninger. Ålreit Institutt er “Member Academy of the European Coaching Association“, og din Ålreit-eksamen kan gi deg coachlisens hos European Coaching Association. ECA er et stort nettverk av internationalt agerende, profesjonelle coacher. Medlemskap i denne interesseorganisasjonen gir deg ikke kun tilknytning, men også helt spesielle muligheter for markedsføring, eller muligheter når du søker om jobb som coach/coachende leder i konserner som arbeider på internasjonalt nivå.

Vår faglige leder Jutta S. Hovda er visepresident European Coaching Association i Norge.

 

Ja, jeg har bestemt meg!

For å frigjøre mitt potensial, og få frem de beste ressursene i meg selv!

 

PÅMELDING - Ta kontakt