Stavanger Høst 2021

RESILIENS & STRESSMESTRING

SEMINAR

Et helt nytt seminar som er utviklet for deg som ønsker å hente frem din robusthet/ resiliens, og å utforske ulike løsninger som gjør at du takler ditt stress på en måte som fungerer for deg.

 

HVOR?

STAVANGER

Lokaler blir publisert i August. Påmeldte blir direkte informert.

PRIS:

NoK 4790,- per deltaker inkl. moms

 

NÅR?

4 dager Høsten 2021:

20. September

05. Oktober

19. Oktober 

9. November

Alle dager fra kl 13:00 -  17:00

FORMAT

Seminaret går over 4 samlinger, hver samling varer 4 timer.

Samling 1, 20. September:

Forutsetninger og prinsipper for valg:

Hva er robusthet?

Hva er stress og hvordan oppstår det?

Mindset og holdninger

Hvor kan vi ta grep?

Samling 2, 05. Oktober:

Avspenning og konfrontasjon

Motto: Det er umulig å være avslappet og stresset samtidig.

Systematisk desensibilisering – konfrontering av situasjoner som skaper stress, kombinert med avspennings- og pusteteknikker.

 Samling 3, 19. Oktober:

Kognitiv tilnærming:

Impulser fra REBT – rasjonell emotiv atferdsterapi – omsatt til praksis.

Hvilke overbevisninger styrer opplevelsen av stress?

Hvilke overbevisninger kan vi erstatte dem med?

Samling 4, 09. November:

Meditasjon, forestillingsevne og ritualisering

Øvelser i meditasjon og fantasireiser.

Etablere effektive PÅ/AV-knapper

Ritualisering av overganger:

Jobb/fritid

Våken/søvn

Fravær/nærvær

Oppsummering og evaluering

Hver samling vil gi impulser og verktøy som kan tas i bruk direkte. Vi vil vektlegge overføring til hverdagen på jobb og hjemme og undersøke hvordan deltakerne skal kunne måle effekt og nytteverdi av seminaret.

 

Ved restriksjoner, som Covid 19, vil utdanning gjennomføres digitalt.  

NETTVERK FOR LIVET

Alle våre utdannelser, seminar og kurs vektlegger et læringsmiljø basert på tillit, trygghet og øyehøyde. 

Vi erfarer at samtlige tidligere deltakere har fått et verdiskapende utbytte av de nettverk som knyttes gjennom seminarene/ kursene/ utdanningene.

 

KVALITET

Siden 2002 har vi vært en av landets ledende og mest kompetente leverandører av personlig og profesjonell utvikling og vekst.

Vi er blant Norges mest erfarne innenfor NLP- og coachingfaget.
Vi innehar har solid kompetanse og flere internasjonale sertifiseringer. 

Vi er èn av Norges 5 DNCF (Den Norske Coach Forening) sertifiserte Coaching Skoler.

 

 

HÅPER Å SE DEG HØSTEN 2021! 

Meld deg på her