Systemisk Metodeseminar

kr 4900

Gjør det synlig – gode løsninger med systemiske oppstillinger

3 dagers metodeseminar
Konstruktive løsninger ved hjelp av visualisering og en kreativ tilnærming.

Målgruppe: terapeuter, psykologer, NLP-coacher og andre coacher, pedagoger,
HR-ansvarlige og andre som jobber med individer, grupper og team.

Formål: formidle grunnleggende kunnskaper om arbeid med systembrett
i terapeutiske og coachende samtaler. Gjennom mange praktiske øvelser
vil deltakerne bli fortrolige med systembrettet som verktøy, slik at de selv kan ta det i bruk på sitt arbeids

En oppstilling på systembrett kan hjelpe til å

• finne gode løsninger i familiekonflikter, ved utfordringer i team eller andre mellommenneskelige konflikter
• kartlegge vanskelige temaer eller relasjoner
løse utfordringer i team på arbeidsplassen
• bearbeide helserelaterte spørsmål, arbeid med symptomer som stress, ubehag, angst, belastende følelser, indre konflikter som hindrer egen livsutfoldelse; uønskede adferdsmønstre eller tankemønstre
• utvikle gode beslutninger og avgjørelser, mål og visjoner, handlekraft og motivasjon

Share