Opplev og oppdag hva
som bor i deg!

Med økt selvfølelse, motivasjon og energi
til å skape livet du ønsker deg, når du
målene dine og frigjør potensialet ditt!

 

// Frigjør potensialet ditt!

Står du fast i en situasjon eller en utfordring? Ønsker du å få til endring eller å nå målene dine?

En coach er en profesjonell samtale- og sparringpartner som hjelper deg å finne svarene i deg selv og å se muligheter der du står fast. 

Personlig COACHING

Synes du ny læring og selvutvikling er interessant og spennende å utforske på egenhånd? 

Vi gir deg temabasert læring av verdi, med lav terskel og fleksible rammer.

IDENTITETSAKADEMIET

Ønsker du å investere i din egen utvikling og vekst og samtidig få en yrkesrettet kompetanse?

Ta ett, to eller alle tre trinnene av vår  NLP coachutdanning og opplev hvordan du får fram det beste i deg selv og andre.

UTDANNING

 

 N. NEVRO
Om sinnet vårt og hvordan vi tenker
L. LINGVISTISK 
Om hvordan vi bruker språk og
hvordan det påvirker oss 
P. PROGRAMMERING
Hvordan vi ordner våre handlinger
for å nå våre mål.

 

 

 

 

NLP - Filosofi, metode og kraftfulle verktøy

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering som kort fortalt utforsker hvordan tanker påvirkes av ord og fører til handling.

NLP kan også stå for Nye Livs Perspektiver eller Now Let´s Play, som sier noe om en filosofi og en metodikk som understreker og tar hensyn til det unike i hver og en av oss, og hvilket potensial som ligger i det.

 

NLP handler om hvordan tanker påvirkes av ord og fører til handling

 

 

 

NLP - Nye Livs Perspektiver!

Et grunnleggende premiss i NLP er at vi alle har våre helt individuelle kart av verden rundt oss. Kartene er et resultat av måten informasjonen vi mottar gjennom sansene våre filtreres gjennom våre helt personlige filtre. 

NLP coaching er et kraftfullt virkemiddel som kan hjelpe deg til å finne nye veier i livet ditt, gjennom å forandre ditt interne kart. Kanskje du går unødige omveier eller har støtt på en blindvei?

Er det din tur nå?

Til å investere i deg selv? 

Selvutvikling på høyt nivå og en kompetanseheving som gir både personlig og profesjonell vekst, motivasjon, resultat, og til syvende og sist; økt livskvalitet!

NLP Practitioner

HELT I EGET LIV - OM Å TA MEDVITNE VAL

Aug 10, 2021

KVEN ER DU? "I CONTAIN MULTITUDES"

Jul 12, 2021

Nye Livsperspektiv eller Now Let's Play - Kva er NLP?

Jun 05, 2021