COACHENDE LEDERSKAP - En fremtidsrettet leder- og coachutdanning STAVANGER HØST 2021

 

Finn forskjellen som utgjør forskjellen 

Utvikle din selvfølelse, din motivasjon og energi til
å nå målene og skape resultatene du ønsker for
deg selv og for din virksomhet. Frigjør potensial!

 

I en tid der omstilling er et nøkkelord for mange, kreves fleksible medarbeidere med mestringstro og evne til å stå i endring over tid. Står innovasjon og utvikling på agendaen er det en nødvendig og bærekraftig investering å satse på personlig utvikling og kompetanseheving hos ledere og ansatte.

// Vi har kompetansen og verktøyene

Står du fast i en situasjon eller en utfordring privat eller profesjonelt? Ønsker du å få til endring eller å nå målene dine? 

En coach er en profesjonell samtale- og sparringpartner som hjelper deg med utgangspunkt i deg og dine mål.

Team / leder / karriere COACHING

Inspirerende læring, selvutvikling og kompetanseheving for deg, ditt team eller hele organisasjonen

Foredrag og workshops med aktuelle tema. Læring av verdi med kortere eller lengre varighet, og med mulighet for bediftstilpasning.

Tema / bedriftsinterne KURS & WORKSHOPS

Ønsker du å investere i din egen utvikling og vekst og samtidig få en yrkesrettet kompetanse?

Ta ett, to eller alle tre trinnene av vår  NLP coachutdanning og opplev hvordan du får fram det beste i deg selv og dine medarbeidere!

Coachende lederskap UTDANNING

Coaching som kommunikasjonsform og effektive mentale verktøy hjelper ledere og ansatte å lykkes 

 

NLP - nevrolingvistisk programmering - fremstår i dag som den internasjonalt mest anerkjente metoden på markedet for å utvikle ledelse, kommunikasjon, endring og resultatorienterte handlingsstrategier. 

 • NLP er et kraftfullt verktøy for å skape selvstendige, sterke og motiverte ledere og er en moderne, svært effektiv psykologi basert på modellering av ”excellence”. 

 • NLP er løsnings- og ressursfokusert og gjør fremragende mennesker til det de er: suksessrike.

 • NLP bygger på de strategiene som utgjør forskjellen, på det som virker og gir best resultater.

En unik leder- og coachutdanning

Stavanger VÅR 2021 

Vår utdanning i coachende lederskap har stor nytteverdi og gir ny innsikt og kraftfulle coachingverktøy for utvikling, vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap.

NLP Leadership Practitioner

Master Executive Coaching for deg som er administrerende toppleder

 Business Coaching for deg som er leder, avdelings- eller mellomleder

 

 

NLP har fokus på prosess og resultat i stedet for årsak

 

Leder- og bedriftscoaching

Din profesjonelle samtalepartner

 

Som profesjonell samtalepartner, støttende mentor eller utfordrende sparringspartner hjelper vi deg å takle din rolle på best mulig måte, enten du er toppleder eller på mellomledernivå.

En coach konsentrerer seg om deg og hjelper deg å integrere egne mål og verdier i samsvar med bedriftens visjon. Effekten blir en vinn-situasjon for både leder og bedrift. 

 

Som profesjonelle coacher stiller vi de gode spørsmålene som åpner for nye perspektiver:

 • tydelig og samtidig menneskelig lederstil
 • lederrolle, lederstil og personlig typepreferanse
 • karriereutvikling og konfliktcoaching
 • klarere og tydeligere kommunikasjon
 • økt emosjonell intelligens
 • økt effektivitet – klare mål – økt samarbeidsevne
 • evne til å kombinere personlige mål med bedriftens mål
 • avdekke ”skjulte” talenter
 • større evne til omstilling og til å se nye muligheter
 • større mestring, konflikthåndtering, handlekraft
 • ”work- life- balance”/ stressmestring
 • opplevelse av et rikere liv

Typetesting for individuell coaching, ansettelser eller sammensetting av grupper:

Vi er autorisert til å bruke MBTI/ JTI som personlighetstest og kartleggingsverktøy.
Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg eller din bedrift.

Kontakt oss om personlighetstesting

 

 

Teamcoaching bygger ned og forebygger konflikter, dårlig kommunikasjon, mobbing og skaper løft, ny motivasjon, samspill og energi. 

 

Teamkompasset
- for optimale grupper: 

Vi er autoriserte anvendere av  ”Teamkompasset”, som er basert på den enkeltes personlighetsprofil i JTI, og gir mulighet til å sette sammen gruppemedlemmer til spesifikke roller og arbeidsoppgaver ut fra individuelle ferdigheter, talenter, kompetanse og preferanser.

 

 

 

 

 

 

 

Team og konfliktcoaching

 

Målet for et team er å skape felles resultater. Det kan være i organisasjoner, i avdelinger samt leder- og prosjektgrupper.


Teamcoaching og konfliktcoaching bygger på den grunnleggende forståelse av at hvert medlem har sine spesielle talenter og kvaliteter, ulike roller og funksjoner. De skal utfylle og støtte hverandre for å oppnå den ønskede synergieffekten.

 
Vi formidler positiv og ressursorientert tenking, setter lys på individuelle styrker og gir teamet erfaringen at de beste resultatene oppnås i fellesskap.


Gruppe og teammedlemmene er ofte ulike med hensyn til kompetanse, ferdigheter, personlige egenskaper, evner og erfaringer.  Her ligger ofte årsaken til misforståelse og konflikter. I tillegg kommer ofte tids- og prestasjonspress Det tapper energi, motivasjon og felles engasjement.

 

Gjennombrudd Coaching passer når en gruppe mennesker vil:

 • møte fremtidige utfordringer i fellesskap, utvikle ideer og skape et felles begrepsapparat
 • utvikle felles tenke- og handlingsmåte.
 • utvikle virksomhetens verdi- og ressursorientering
 • løse konflikter på en aktiv og konstruktiv måte
 • utvikle sitt potensial på en helhetlig måte gjennom teamidentitetsprosessen
 • skape et felles bilde av det de som lag ønsker å oppnå

 

 

 Varigheten på NLP Practitioner kan variere betraktelig fra tilbyder til tilbyder. En seriøs utdanning etter internasjonale retningslinjer tilsier minst 125 kontakttimer.

Hos oss går teori (30 %) og praksis (70 %)  hånd i hånd og sikrer en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. Opplæringsmetodikken involverer en aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utforske idéer på en strukturert måte i interaksjon med andre og anvende dem på egne temaer/praksisfelt.

Innhold og moduloversikt

 Jutta S. Hovda

Faglig leder  

Jutta er en av de dyktigste og mest erfarne coacher og NLP-trenere i Norge – med masse erfaring og utfyllende kompetanse. Internasjonalt sertifisert NLP Master Trainer, DVNLP, ABNLP, Society of NLP

 

Jan Otto Hovda

Daglig leder og hovedtrener

Sertifisert coach med bred erfaring. Hans spesialområde er trening og coaching i interkulturell konflikthåndtering, par- og teamcoaching, mental trening og hypnoterapi/hypnose.

 

Elisabeth T. Wetteland

NLP Coach

Utdannet NLP Coach med solid erfaring og bakgrunn innenfor HR, ledelse, karriererådgivning, reiseliv, talentutvikling, salg og marked. 

Hvordan kan vi hjelpe deg eller din bedrift ?

Ålreit Coaching og Kompetansesenter  er blant Norges mest erfarne innenfor NLP- og coachingfaget og har solid kompetanse og internasjonale sertifiseringer. Vi har bred erfaring innen ledelse og coaching og har drevet med utdanning, leder- og bedriftsutvikling i mer enn 20 år i Tyskland og Norge
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale

KONTAKT OSS

HELT I EGET LIV - OM Å TA MEDVITNE VAL

Aug 10, 2021

KVEN ER DU? "I CONTAIN MULTITUDES"

Jul 12, 2021

Nye Livsperspektiv eller Now Let's Play - Kva er NLP?

Jun 05, 2021