Bergen DESEMBER 2021

 

GJØR DET SYNLIG «Systemisk Coaching»

 

Bli inspirert og utvid din metodekompetanse!

 

Ålreit Institutt

inviterer til et 3 dagers metodeseminar

i Systemiske konstellasjoner ved bruk av systembrett.

 

HVOR?

BERGEN

Lokaler blir publisert senest i November 2021. Påmeldte blir direkte informert.

PRIS:

NoK 3900,- per deltaker inkl. moms

MÅLGRUPPE:

Terapeuter, psykologer, NLP-coacher og andre coacher, pedagoger,

HR-ansvarlige og andre som jobber med individer, grupper og team.

FORMÅL:

Formidle og utvide basiskunnskaper i systemtenkning/systemteori og løfte metodekompetansen til et nytt nivå.

 

 

NÅR?

03.Desember - 05. Desember 2021

KURSLEDERE:

Jutta S. Hovda har lang erfaring innen (helse-)coaching, team-, leder- og organisasjonsutvikling.

Hun er utdannet pedagog; Master Executive Coach ECA, NLP-Mastertrener DVNLP, ABNLP; gestaltveileder; instruktør for systemiske konstellasjoner i organisasjoner, familier og helsecoaching.

Hun er en av de få i landet med kompetansen innen systemisk arbeid på brett.

Jan Otto Hovda, sert.coach DNCF; syst. par- og familiecoach ECA; NLP-trener ABNLP, sert. trener/ instruktør i hypnose, ABH.

Begge har drevet Ålreit Institutt siden 2002 og har fremragende kompetanse innen diverse fagfelt, se www.alreit.no.

 

 

FORMAT

 

Ingen annet verktøy bidrar like lekent, lett og oversiktlig til utvikling av konstruktive løsninger i terapi, coaching, teamutvikling. Systemiske konstellasjoner eller strukturoppstillinger er et svært effektivt verktøy for å arbeide med personlige, helserelaterte eller yrkesmessige utfordringer.

I løpet av oppstillingsprosessen utvikler det seg raskt et klart bilde av situasjonen/utfordringen,

den spesielle spørreteknikken åpner opp for ny erkjennelse og motivasjon,

avdekker den underliggende kjernen til problemet,

samtidig mobiliserer den klar strukturerte fremgangsmåte en sterk løsnings- og ressursorientert kreativitet.

En oppstilling på systembrett kan hjelpe til å

* finne gode løsninger i familiekonflikter, ved utfordringer i team eller andre mellommenneskelige konflikter

* kartlegge vanskelige temaer eller relasjoner

* løse utfordringer i team på arbeidsplassen

* bearbeide helsemessige spørsmål, arbeid med symptomer som stress, ubehag, angst, belastende følelser, indre konflikter som hindrer egen livsutfoldelse; uønskede adferdsmønstre eller tankemønstre

* utvikle gode beslutninger og avgjørelser, mål og visjoner, handlekraft og motivasjon

Strukturoppstillinger er egnet som egen terapiform og/eller som en del av coachingmetodikken. Tilnærmingen kan brukes på ulike områder av livet og arbeidslivet. Den gir rask oversikt, innsikt og fremmer løsningsfokus.

Metodikken har sitt opphav i familieterapien og blir i dag brukt både i organisasjonsutvikling, terapi, coaching.

Seminaret formidler både metodeteori og metodekompetanse.

Kurslederen involverer deltakerne ved å velge temaer.

Kurslederen fremfører og reflekterer metodikken i plenum,

gir deltakerne etterpå anledning til egen praksis i små grupper under veiledning og med konstruktive tilbakemeldinger, evaluerer fremgang i plenum.

 

  

KVALITET

Siden 2002 har vi vært en av landets ledende og mest kompetente leverandører av personlig og profesjonell utvikling og vekst.

Vi er blant Norges mest erfarne innenfor NLP- og coachingfaget.
Vi innehar har solid kompetanse og flere internasjonale sertifiseringer. 

Vi er èn av Norges 5 DNCF (Den Norske Coach Forening) sertifiserte Coaching Skoler.

 

 

VI GLEDER OSS TIL DETTE SEMINARET

Meld deg på her