OM OSS KONTAKT BLOGG Dette skjer i BERGEN Dette skjer i STAVANGER Ålreite Samtaler Login

VENDEPUNKT - INNSIKT I UTDATERTE MODELLAR

Eit lite bidrag om korleis det kan oppstå vendepunkt i livet ditt, om endring og sanning, personleg utvikling og vekst.

 

Du har kanskje opplevd det, du òg? Det oppstår eit augeblikk i livet ditt, som endrar alt. Du veit med heile deg at etter dette vil du aldri meir være den same, du vil aldri meir føre det livet du hittil har gjort.

Eksistensielle kriser kan ha den effekten på oss, alvorleg sjukdom, tap av nokon som står oss nær, eller det at eit mønster som har sige umerka inn på oss og hylla oss inn i ei tåke, gjort oss sløve og likeglade, får ei rift og opnar for eit glimt av blå himmel og eit friskt pust av vind.

 

MØTET SOM ENDRAR ALT

Men det kan også være eit «tilfeldig» møte med eit anna menneske, forelsking, sjølvsagt, eller møtet med ein karismatisk guru med tilbod om løysingar som dekker eit behov du brått...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.