OM OSS KONTAKT BLOGG Dette skjer i BERGEN Dette skjer i STAVANGER Ålreite Samtaler Login

VENDEPUNKT - INNSIKT I UTDATERTE MODELLAR

Eit lite bidrag om korleis det kan oppstå vendepunkt i livet ditt, om endring og sanning, personleg utvikling og vekst.

 

Du har kanskje opplevd det, du òg? Det oppstår eit augeblikk i livet ditt, som endrar alt. Du veit med heile deg at etter dette vil du aldri meir være den same, du vil aldri meir føre det livet du hittil har gjort.

Eksistensielle kriser kan ha den effekten på oss, alvorleg sjukdom, tap av nokon som står oss nær, eller det at eit mønster som har sige umerka inn på oss og hylla oss inn i ei tåke, gjort oss sløve og likeglade, får ei rift og opnar for eit glimt av blå himmel og eit friskt pust av vind.

 

MØTET SOM ENDRAR ALT

Men det kan også være eit «tilfeldig» møte med eit anna menneske, forelsking, sjølvsagt, eller møtet med ein karismatisk guru med tilbod om løysingar som dekker eit behov du brått...

Continue Reading...

Nyttig læring allerede fra første dag!

André Gjesdal Håkonshellen | NLP Practitioner V2020

André er elektroingeniør og jobber med byggeledelse innenfor vei og samferdsel. NLP Practitioner har gitt ham ny og nyttig kunnskap til bruk både i jobb og på det personlige plan.

Noe av det viktigste han tar med seg videre fra kurset er kunnskap om hvordan mennesker opplever verden helt forskjellig, og hvordan våre overbevisninger påvirker våre handlinger.

 – For meg er det viktig å kunne noe om i møte med meg selv og andre, mener André. – Evne til å sette seg inn i andres perspektiv gir god trening i empati. Det vi har lært har dessuten gitt meg økt bevissthet om og kontroll over mine egne følelser.  

Å ta NLP Practitioner har gitt positive endringer i Andrés arbeidshverdag, og han opplever å ha forbedret evne til å bygge relasjoner med kollegaer og kunder.

Han trekker fram...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.