NYHET HØSTEN 2021: RESILIENS OG STRESSMESTRING SEMINAR - NÅ ÅPEN FOR PÅMELDING
OM OSS KONTAKT BLOGG Dette skjer i BERGEN Dette skjer i STAVANGER Ålreite Samtaler Login

Nyttig læring allerede fra første dag!

erfaringer Sep 07, 2020

André Gjesdal Håkonshellen | NLP Practitioner V2020

André er elektroingeniør og jobber med byggeledelse innenfor vei og samferdsel. NLP Practitioner har gitt ham ny og nyttig kunnskap til bruk både i jobb og på det personlige plan.

Noe av det viktigste han tar med seg videre fra kurset er kunnskap om hvordan mennesker opplever verden helt forskjellig, og hvordan våre overbevisninger påvirker våre handlinger.

 – For meg er det viktig å kunne noe om i møte med meg selv og andre, mener André. – Evne til å sette seg inn i andres perspektiv gir god trening i empati. Det vi har lært har dessuten gitt meg økt bevissthet om og kontroll over mine egne følelser.  

Å ta NLP Practitioner har gitt positive endringer i Andrés arbeidshverdag, og han opplever å ha forbedret evne til å bygge relasjoner med kollegaer og kunder.

Han trekker fram aktiv lytting og bruk av språkmodellene som gode verktøy i jobbsamtaler. Videre har han fått metoder som hjelper ham å motivere både seg selv og andre.

Vi ber André gi oss en helhetlig oppsummering av hans opplevelse av kurset:

«Selv om man ikke skal gå videre for å bli sertifisert coach, så vil jeg påstå at kunnskapen fra første dag har vært matnyttig både privat og profesjonelt. Et godt råd til andre er å stille med et åpent sinn, men også å være kritisk. Jeg er selv opptatt av at ting skal være vitenskapelig basert. Ikke alt i NLP har truffet meg like mye, men det gjelder å stole på prosessen, for mye gir mening etter hvert som ting modnes.»

André går NLP Master Practitioner denne høsten, og det gleder oss å ha ham med oss videre!

🧡

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.