OM OSS KONTAKT BLOGG Dette skjer i BERGEN Dette skjer i STAVANGER Ålreite Samtaler Login

Å STYRKE IMMUNFORSVARET TIL ET HJEMMEVÆRENDE NÆRINGSLIV

Nå begynner situasjonen VIRKELIG å tilspisse seg på hjemmebane” skrev Lars (Teamleder), og sendte meg et bilde av et kaotisk hjemmekontor. En lett blanding av PC skjermer på kjøkkenbordet, lego og fargestifter på alle flater og en 5 åring i kontorstolen med brødskive i hånda. Bølge 2 hadde akkurat rammet hans jobbhverdag tidlig November 2020.

Vi har snart hatt et helt år med pandemi, og det har stadig vært gjennomgående antydninger i media om at vi strever. I dialogen mellom mennesker, venner, kolleger samt i skoler og organisasjoner ligger det en slags forventning om at vi har det tøft, at situasjonen vi er i er utfordrende og stressende. 

I samtaler med mitt nettverk så opplever jeg det noe annerledes. Men da er det jo min opplevelse alene jeg rapporterer om. Din og andres er mye sannsynlig annerledes. Så jeg spør:

Har vi det ille? Sliter vi og er i mer...

Continue Reading...

MÅNEDENS SMAK AV LEDELSE

 

Skal det være månedens smak?
Fagfeltet ledelse involverer så mange retninger, trender, teorier, metoder og løsninger. Endringsledelse, stabilitets ledelse, virtuell ledelse, data drevet ledelse, emosjonell ledelse, agil ledelse, bionic ledelse, embedded ledelse, lean, six sigma, resilient ledelse, nettverksledelse, fremtidsledelse og så videre. Er det NOE i disse retningene og metodene? Eller er det mye av det samme bare i ulik innpakning, type «flavour of the month«?

Gamle ideer om ledelse som behandles som nye?

Er ikke ledelse noe man blir utsatt for og utøver gjennom hele livet? Jeg velger ihvertfall her å drøfte ledelse som noe vi opplever gjennom hele livet, fra våre foreldre, til oss selv, søsken, lærere, sjefer vi møter i ulike jobber, trenere, venner, fotballklubben vi holder med, det politiske partiet, fiktive figurer, religion, influensere, bloggere osv.

...

Continue Reading...

Nyttig læring allerede fra første dag!

André Gjesdal Håkonshellen | NLP Practitioner V2020

André er elektroingeniør og jobber med byggeledelse innenfor vei og samferdsel. NLP Practitioner har gitt ham ny og nyttig kunnskap til bruk både i jobb og på det personlige plan.

Noe av det viktigste han tar med seg videre fra kurset er kunnskap om hvordan mennesker opplever verden helt forskjellig, og hvordan våre overbevisninger påvirker våre handlinger.

 – For meg er det viktig å kunne noe om i møte med meg selv og andre, mener André. – Evne til å sette seg inn i andres perspektiv gir god trening i empati. Det vi har lært har dessuten gitt meg økt bevissthet om og kontroll over mine egne følelser.  

Å ta NLP Practitioner har gitt positive endringer i Andrés arbeidshverdag, og han opplever å ha forbedret evne til å bygge relasjoner med kollegaer og kunder.

Han trekker fram...

Continue Reading...

NLP Practitioner ga mot til å satse på drømmen!

Evelyn Jordahl |  NLP Practitioner V2020

Evelyn jobber som karriereveileder og har tidligere tatt videreutdanning innen gestaltveiledning. Noe av innholdet på kurset var derfor ikke helt ukjent, men NLP-utdannelsen har gitt henne en enda større verktøykasse med metoder og teknikker for personlig utvikling og endringskompetanse.

Konkrete øvelser med målsetting, ressurshenting og motivasjon er nyttig i jobbsammenheng, mens hennes personlige favoritter er verktøy som gir mulighet for perspektivskifte og for å endre på uønskede tanker og handlingsmønstre.

Når vi ber henne trekke frem en nevneverdig ting fra kurset, sier hun:

- Jeg tok NLP Practitioner sammen med en helt herlig gjeng av medstudenter. God stemning, god takhøyde for at vi alle er i en læringsprosess, gode samtaler og ikke minst engasjerte og kunnskapsrike instruktører har absolutt vært med på å...

Continue Reading...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.