NYHET HØSTEN 2021: RESILIENS OG STRESSMESTRING SEMINAR - NÅ ÅPEN FOR PÅMELDING
OM OSS KONTAKT BLOGG Dette skjer i BERGEN Dette skjer i STAVANGER Ålreite Samtaler Login

Nyttig læring allerede fra første dag!

André Gjesdal Håkonshellen | NLP Practitioner V2020

André er elektroingeniør og jobber med byggeledelse innenfor vei og samferdsel. NLP Practitioner har gitt ham ny og nyttig kunnskap til bruk både i jobb og på det personlige plan.

Noe av det viktigste han tar med seg videre fra kurset er kunnskap om hvordan mennesker opplever verden helt forskjellig, og hvordan våre overbevisninger påvirker våre handlinger.

 – For meg er det viktig å kunne noe om i møte med meg selv og andre, mener André. – Evne til å sette seg inn i andres perspektiv gir god trening i empati. Det vi har lært har dessuten gitt meg økt bevissthet om og kontroll over mine egne følelser.  

Å ta NLP Practitioner har gitt positive endringer i Andrés arbeidshverdag, og han opplever å ha forbedret evne til å bygge relasjoner med kollegaer og kunder.

Han trekker fram...

Continue Reading...

NLP Practitioner ga mot til å satse på drømmen!

Evelyn Jordahl |  NLP Practitioner V2020

Evelyn jobber som karriereveileder og har tidligere tatt videreutdanning innen gestaltveiledning. Noe av innholdet på kurset var derfor ikke helt ukjent, men NLP-utdannelsen har gitt henne en enda større verktøykasse med metoder og teknikker for personlig utvikling og endringskompetanse.

Konkrete øvelser med målsetting, ressurshenting og motivasjon er nyttig i jobbsammenheng, mens hennes personlige favoritter er verktøy som gir mulighet for perspektivskifte og for å endre på uønskede tanker og handlingsmønstre.

Når vi ber henne trekke frem en nevneverdig ting fra kurset, sier hun:

- Jeg tok NLP Practitioner sammen med en helt herlig gjeng av medstudenter. God stemning, god takhøyde for at vi alle er i en læringsprosess, gode samtaler og ikke minst engasjerte og kunnskapsrike instruktører har absolutt vært med på å...

Continue Reading...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.